Биомеханика - оралномоторни механизми и говорна артикулация

двудневен обучителен тренинг 

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика. В него ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално-моторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения. Ще бъдат демонстрирани методи за прилагане на масажни и стимулиращи технически средства, чиято цел е да стимулират сензорната преработка и двигателната организация на оралната моторика. Ще бъдат обсъждани случаи от практиката и възможности за планиране и структуриране на терапевтичните стъпки в краткосрочен и дългосрочен план.

Организатори: Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 18-19 май 2019 г. / 9:00 – 17:00 ч.

Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Такса участие: 250 лв.

Максималният брой участници е ограничен.

За информация и записване:
email: sosunnykids@gmail.com

gsm: 0887 454 868

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Тематична програма:

1. Анатомични структури и развитие на артикулационния апарат и свързани системи
1.1. Пренатален и постнатален период
1.2. Фактори на развитието и функционални умения 
1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие и онтогенеза на говорните звукове 
2. Развитие и елементи на моторния контрол и моторното учене
2.1. Интеграция на рефлексно-стимулираните движения
2.2. Развитие на орален и артикураторен праксис
3. Техники за изследване на оралните механизми през различни възрастови етапи 
3.1. Хранителни механизми
3.2. Маркери за проблеми в развитието на оралномоторните механизми
3.3. Диагностични инструменти и анализ
4. Някои патологични фактори от структурен и функционален характер, повлияващи развитието на оралната моторика
4.1. Структурни аномалии
4.2. Вариативни анатомични особености
4.3. Развитийни „вредни“ орално-моторни механизми
5. Терапевтични техники в логопедичната терапия за стимулиране на оралномоторните и говорни механизми 
5.1. Стабилизация и динамика на артикулаторните говорни структури
5.2. Техники на сензорно стимулиране за „картографиране“ на лицевите и орални структури
5.3. Техники за стимулиране на двигателна активност – сила, обем и динамика
5.4. Техники за стимулиране на правилна артикулаторна звукова продукция
6. Терапевтични техники и технически пособия 
6.1. Регулация и стимулация на сетивната регистрация и преработка
6.2. Техники за използване на пасивни и вибрационни масажори
7. Основни похвати на терапевтично въздействие за артикулаторен тренинг при нозологични категории, обект на логопедична терапия.