Логопедична терапия на оралномоторни хранителни механизми

 

двудневен обучителен тренинг

Пълно наимерование на обучителния курс: Логопедична терапия на оралномоторните и хранителните механизми (при деца с ДЦП, генетични синдроми и проблеми в сензорната преработка)

 

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст. Ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за методи на разпознаване и въздействие на нарушения на сензорната преработка и интеграция в развитието на храненето и комуникацията. На тренинга ще бъдат демонстрирани техники за стимулиране на сетивната и двигателната организация на говорните и хранителните механизми. Ще бъдат обсъждани възможности за планиране на терапевтични стратегии по казуси от практиката.

Организатори: Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 27-28 юни 2019 г. // 9:00 – 17:00 ч.

Място: София, бул. „Цариградско шосе“ №23 (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Такса участие: 250 лв.

За информация
email: sosunnykids@gmail.com
gsm: 0887 454 868

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТематична програма: 

1. Анатомични и неврофизиологични особености в развитието на орално-лицевите структури, ангажирани в храненето
1.1. Пренатални и перинатални фактори
1.2. Постнатален период и биофизиологични фактори на храненето
1.3. Характеристика на процесите на сензорна регистрация и преработка и етапи на неврологична зрялост
1.4. Фактори на развитието и ранни маркери за проблеми в мускулния тонус и двигателния контрол
1.5. Анализ на казус и дискусия
2. Комуникативни особености в развитието при бебета и деца с проблеми в храненето, базирани на нарушения в сензорната преработка
2.1. Проблеми в регулацията
2.2. Сензорна допустимост и изявени трудности в интеракцията
2.3. Анализ на казус
3. Диагностични маркери за нарушения на мускулния тонус и сензорната регистрация и преработка в орално-лицевите структури и хранителни механизми
3.1. Организация на изследването – технически и организационни методи
3.2. Диференциална диагностика на оралномоторни нарушения и проблемите в сензорната преработка в орално-лицевата област
3.3. Дискусия и анализ на казуси
4. Терапевтично планиране и избор на подходи
4.1. Принципи на определяне на първостепенни нужди при деца с ДЦП, генетични синдроми и други неврологични нозологии
4.2. Принципи на определяне на първостепенни нужди при проблеми в сензорната преработка на орално-моторните и хранителните механизми
4.3. Оралномоторна и оралносензорна терапия
4.4. Дискусия и анализ на казуси
5. Техники на безопасност и хигиена на въздействието
5.1. Технически изисквания и стандарти за хигиенна степен и превенция
5.2. Техники на безопасност при прилагане на терапевтични подходи при оралномоторните нарушения и при нарушения на хранителните механизми