Карти: Прилагателни имена

New

Карти: Прилагателни имена

Производител:
Комплект карти с картинки на тема „Прилагателни имена и противоположности“
65.00 лв.

Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема „Прилагателни имена и противоположности“. Картите са разделени в 12 серии, всяка с по 6 картини. Всяка серия има по 3 двойки, показващи противоположни прилагателни имена (напр. голям – малък). Мотивите от всяка серия са представени обобщено върху 1 обща карта. Те са показани като двойки противоположности, едни над други. Избрани са прилагателни имена, които могат да се сравняват (сравнителна и превъзходна степен). За тази цел мотивите са изобразени един до друг на картите. Избраният набор от думи не е свързан с учебни програми или учебни материали и е подходящ за всички възрастови групи.

Съдържание: 84 картонени карти (72 с картинки на прилагателни имена и 12 с мотивите от сериите) в картонена кутия
Размери на картите: 11х11 см

Вашето запитване е прието под No. 00000