Шубитрикс: Умножение до 100

New

Шубитрикс: Умножение до 100

Производител:
Игра на домино със задачи за смятане
34.98 лв.

Възраст: 7+
Съдържание / материали: 2 игри с 18 или 24 триъгълни картонени плочки във всяка кутия 
Игра 1: цялата таблица, разбъркано
Игра 2: цялата таблица, разбъркано

„Шубитрикс Математика” е серия игри, с които децата лесно се научават да смятат. Играе се по правилата на доминото. Разликата е, че трябва да внимават и трите страни на триъгълните плочки да съвпадат, т.е. да свържат задачата с нейния отговор. При правилно решение и съответно правилно подреждане на триъгълните плочки ще се получи фигура (напр. кораб). Играта е със заложен „контрол на грешката”.

Вашето запитване е прието под No. 00000