Мълчанието

New

Мълчанието

Производител:
Монография, посветена на невербалната комуникация
24.00 лв.

Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи
Автор: Росица Йосифова
Издателство Логопедичен Център “Ромел”
Библиотека “Невербална комуникация”

Тази монография изследва представите и нагласите на българите към невербалната комуникация. Представени са детайлно основните компоненти на НвК – вокалика, кинетика (поглед, мимики, жестове и поза), проксемика, хаптика и други. Особено място в книгата заема структурата на жестовете и жестовия профил на добрите и неуспешните комуниканти, както и изследването на причините за видовете мълчание – алтернативно-вербално и поради етнокултурни забрани за говорене по определени теми. Проксемиката (разстоянието между партньорите като комуникативен фактор) е друг акцент в разработката. В приложения са публикувани всички данни от теренната работа на изследователката.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Вашето запитване е прието под No. 00000