Ранно езиково развитие

New

Ранно езиково развитие

Производител:
Монография върху овладяването на звуковата страна на езика в ранната детска възраст
24.00 лв.

Ранно езиково развитие
Автор: Юлияна Стоянова
Издателство: Логопедичен Център “Ромел”
 
Проф. дфн Юлияна Стоянова е преподавателка в Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Тази монография е посветена на овладяването на звуковата страна на езика в ранната детска възраст: от първите осмислени звукосъчетания до многословните изказвания, които децата са  в състояние да произнасят към края на втората година от живота си. Акцентът е върху взаимовръзката на фонетичното езиково равнище с лексикалното и морфосинтактичното. Отчитането на универсалните аспекти в езиковото развитие се откроява на фона на спецификата на българския език и българската социокултурна среда, в която се отглеждат и възпитават изследваните деца. 
Книгата предоставя полезна информация за всички, които работят в областта на лингвистиката, психолингвистиката, логопедията, детската психология и педагогиката.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Вашето запитване е прието под No. 00000