Детска невропсихология

New

Детска невропсихология

Производител:
Детска невропсихология. Нарушения на екзекутивните функции
15.00 лв.

Заглавие: Детска невропсихология. Нарушения на екзекутивните функции
Автор: Ваня Матанова
Издателство: Стено
Корици: меки
Страници: 156

В хода на израстването и обучението нормалното развитие на детето предполага естественото усъвършенстване на способността умело да прилага стратегии и подходи за решаването на различни проблеми. Екзекутивните функции са от решаващо значение при този процес и имат основна роля за справянето с нови ситуации, тъй като осигуряват поведението. При някои заболявания, например аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други, обаче дори и успешно функциониращите деца демонстрират съществени пропуски в уменията си за интроспекция, саморефлексия, концентрация и адаптивно мислене. Тези деца не умеят да предположат последствията на действията си и да мислят в перспектива. Основен фокус на книгата са точно тези проблеми, като се предлагат научни дефиниции и съвременни терапевтични стратегии.

Съдържание:
• Детска невропсихология 
• Мозъчна организация на психичната дейност 
• Челните дялове на мозъка и психичното функциониране 
• Екзекутивни функции 
• Развитие на екзекутивните функции 
• Екзекутивни дисфункции 
• Етиология на нарушенията на екзекутивните функции 
• Оценка на екзекутивните функции 
• Нарушение на екзекутивните функции при дислексия на развитието
• Нарушения на екзекутивните функции при ADHD 
• Нарушения на екзекутивните функции при нарушения от аутистичния спектър
• Консултиране и работа с родители на деца с нарушения в развитието и екзекутивни дисфункции
• Терапевтични стратегии и интервенции при деца с екзекутивни дисфункции
• Библиография

Вашето запитване е прието под No. 00000