Специфични особености на ранното заекване

New

Специфични особености на ранното заекване

Производител:
Теоретично-емпиричен обзор на нарушената плавност на речта в ранна детска възраст
12.00 лв.

Автор: Миглена Симонска
Корици: меки
Брой страници: 150
Издателство: Университетско издателство „Неофит Рилски“
Година на издаване: 2011

Из книгата:
„Настоящият труд е разработен след повече от тригодишни изследвания на деца със заекване от предучилищна и начална училищна възраст; както и на деца с нормално нарушена плавност на речта от предучилищна възраст. Идеята за неговото публикуване се зароди поради оскъдността на публикациите на български език за характерните прояви на ранното детско заекване и личния ми интерес към нарушението.
На вниманието на читателите са представени изследвания, чрез които се цели да се изяснят някои от основните симптоми на ранното заекване и спецификата на проявата им. Разискват се особеностите на появата на заекването, както и факторите, които го предизвикват. Анализират се и основните симптоми, присъщи на заекването, като се посочва тяхната честота и вариативност.
Поради сходните елементи на нарушена плавност на речта при децата с ранно заекване и с нормално нарушена плавност на речта са представени изследвания, чрез които да се определят критериите за разграничаване на двете категории. Тази част е изключително полезна за логопедите и за родителите, които понякога се колебаят относно причисляването н демонстрираните нарушени плавности на речта към една от категориите. 
В съдържанието на научния труд се дискутират и резултатите от сравнителния анализ на ранното заекване и напредналото заекване, като целта е да се конкретизират елементите на прогресивна промяна на ранното заекване по посока на преминаването му в хроничност.
Предложените емпирични данни и интерпретирането им са препоръчителни най-вече за практикуващите логопеди и за студентите по логопедия, но могат да бъдат полезни и за студентите и професионалистите от областта на медицината, психологията и педагогиката.“ (М. Симонска)

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Вашето запитване е прието под No. 00000