Тигърчето Ради и звук [Р] - логопедично помагало

  • 2000лв.
- +
Когнитивно развитие комплексно
Възраст 5+ г.
Тип артикули книги
Език и говор артикулация
Код KN2120

Автор: Ева Андреева
Брой страници: 32, пълноцветни
Формат: А4

„Тигърчето Ради и звук [Р]” е помагало за автоматизация на звук [Р]. Създадено е в помощ на логопедите, родителите и децата.
Процесът по овладяване на трудния звук е наситен със забавни езикови игри. Страниците са богато онагледени, задържащи детското вниманието.
Занятията включват внимателно подбрани фонологични задачи и автоматизация на звук [Р] на ниво срички, дума, изречение и текст. Дадени са възможности за самостоятелна продукция.
Лексикалният запас е съобразен с логопедичните принципи. (Употребата на звук [Л] е сведена до минимум. В темите се избягва включването на звук [Р] в комбинация с все още не автоматизирани позиции или комбинация от гласни/съгласни.)
Помагалото е разработено от практикуващ логопед и е изпробвано с деца с комуникативни нарушения.

*Работата с помагалото не замества терапевтичните сесии при логопеда!