Истории с антоними

  • 50,00 лв.
- +
Възраст 5+ г.
Тип артикули карти
Език и говор разказ по серия картини
Когнитивно развитие комплексно
Код SCH12119

Езикова игра с карти за упражняване употребата на прилагателни имена и антоними, описания и разказ по серия картини
Илюстрираните истории учат децата как да описват обекти и дейности, като използват прилагателни имена. Специално внимание е отделено на употребата на антоними (напр. тъжен – щастлив, бърз – бавен, светъл – тъмен). 
В играта са включени 18 истории, всяка представена с по 4 карти. Всяка от четирите карти представя по едно прилагателно име от говоримия език. Всяка история включва по 2 двойки антоними, например стар и нов велосипед или пълен и празен кош за пране. 
Историите могат да бъдат използвани за упражняването на 70 прилагателни имена (35 двойки антоними) от основната лексика. Фокусът на всяка карта е конкретно изречение, което включва дадено прилагателно име. При описанието на картите и разказването на историята от картинките децата откриват и упражняват употребата и на други прилагателни имена.
Съдържание: 72 цветно илюстрирани карти. Представени са 18 истории, всяка с по 4 карти. Включено е и ръководство на български език
Размери на картите: 9х9 см