Истории с предлози

  • 50,00 лв.
- +
Възраст 5+ г.
Тип артикули карти
Език и говор предлози
Когнитивно развитие комплексно
Базови представи последователност на действия
Базови умения съотнасяне
Код SCH12115

Езикова игра с карти за упражняване употребата на предлозите В, Върху, Под, Над, Пред, Зад, До, Между, От, На
Много деца изпитват затруднения с правилната употреба на предлозите. С помощта на картите те се учат да разпознават и назовават различните пространствени отношения. Във всяка история са включени поне по два предлога. Децата могат да бъдат насочвани с въпроси за местоположение (Къде?) и за посока (На/ къде?), за да съставят изречение с правилния предлог. Всяка история е представена в 4 карти, като последните 2 предлагат различни възможности за завършек на историята. 
Съдържание: 72 цветно илюстрирани карти. Представени са 18 истории, всяка с по 4 карти. Включено е и ръководство на български език
Размери на картите: 9х9 см