Истории със сезони

  • 50,00 лв.
- +
Възраст 5+ г.
Тип артикули карти
Език и говор разказ по серия картини
Когнитивно развитие комплексно
Базови представи последователност на действия
Базови умения подреждане
Код SCH12060

Езикова игра с карти с акцент върху годишните времена
Всеки сезон има свой чар. С индивидуалните си особености всеки от тях предлага на децата изобилие от игри, идеи и приключения. Героите от настоящите истории опознават годишните времена през личния си опит. Те попадат в неочаквани ситуации и търсят възможните изходи от тях. Историите са особено подходящи за насърчаване на децата да говорят свободно или да разказват.
Описание: 16 истории, всяка представена с по 3-6 цветни карти. Общо 74 карти с размери 9х9 см
Сфери на въздействие:
• Разпознаване на последователност от действия / хронологичен ред
• Логическо мислене и дедукция
• Измисляне и формулиране на възможни продължения на историите
• Измисляне и формулиране на причини и обяснения
• Устно и писмено съставяне на изречения / текст
• Обогатяване на речника
Приложение на картите:
• Откриване на правилната последователност карти от една история
• Преразказване на случката
• Измисляне на подходящо заглавие
• Подробно описание на ситуацията и участниците
• Разсъждение и описание на чувствата на отделите герои
• Сравняване на историята със собствени преживявания
• Споделяне на собствен опит
• Сравняване на различните сезони