Карти: У дома

  • 9900лв.
Изпратете ни запитване
Социална компетентност съвместна игра
Възраст 3+ г.
Тип артикули карти
Език и говор граматика
Когнитивно развитие комплексно
Базови представи последователност на действия
Базови умения подреждане
Код 556054

Карти, свързани с основната лексика по темата 'У дома'. Картите предлагат различни възможности за игри, в които децата обогатяват активния и пасивния си речник със съществителни имена, глаголи и прилагателни имена (в опозиционни двойки). В допълнение се подпомага изграждането на семантични категории, представа за последователността на определени действия и умения за съставяне на различни изречения (вкл. въпросителни). 

Съдържание / материали: 150 цветни карти от картон

Размери на картите: 7,5х7,5 см