Карти: В градината

  • 76,00 лв.
- +
Социална компетентност съвместна игра
Възраст 3+ г.
Тип артикули развиващи игри
Език и говор граматика
Когнитивно развитие комплексно
Базови представи семантични категории
Базови умения съотнасяне
Код 556055

Карти, свързани с основната лексика по темата 'В градината'. Картите предлагат различни възможности за игри, в които децата обогатяват активния и пасивния си речник със съществителни имена, глаголи и прилагателни имена (в опозиционни двойки). В допълнение се подпомага изграждането на семантични категории, представа за последователността на определени действия и умения за съставяне на различни изречения (вкл. въпросителни).
  
Съдържание / материали: 150 цветни карти от картон

Размери на картите: 7,5х7,5 см


Допълващи продукти