Локо Линго: Сезони - логопедична игра

  • 2500лв.
- +
Социална компетентност съвместна игра
Възраст 3+ г.
Тип артикули групови игри
Език и говор активен и пасивен речник
Когнитивно развитие комплексно
Базови представи семантични категории
Базови умения съотнасяне
Код HB305547

Брой играчи: 1-6
Възраст: 3-8 години
Продължителност на играта: около 10 мин.
Съдържание: 4 игрални фигури, символизиращи сезоните (цвете, слънце, лист, снежинка), 18 карти, инструкции на български език
Материали: дърво, картон
Забавна настолна игра с основна тема Сезони. Предложените в инструкциите игри са насочени към обогатяване на речника, слушане с разбиране, концентрация на вниманието.
Как се играе:
Децата и водещият на играта избират коя ще играят. След това избират текст от приложените, който да прочетат в рамките на играта. Всички игри могат да се играят в група или само с един играч.
Цел на играта:
Докато водещият на играта чете избрания текст, играчът или играчите трябва да слушат внимателно, да намерят правилния отговор, след това да вземат или посочат правилната карта или дървена фигура толкова бързо, колкото могат.
В инструкциите е включен разказ и гатанки. Разбира се, вие може и сами да измислите свои собствени истории, стихове и гатанки, посветени на темата!