Автори: Цветелина Василева, Антония Михнева
Година на издаване: 2021
Обем: 172 стр.

Практическо ръководство за логопедична терапия с рекордер при пациенти с афазия, в следствие на инсулт, черепно-мозъчна травма, тумор и други. Според авторите целта на рехабилитационната програма не е да се разпростира в дълбоките води на теорията, а е базирана върху практическия опит – там, където срещата с всеки пациент и семейството му описва индивидуална история, драма, емоция и радост.

Включва:
- 30 адаптирани упражнения
- 39 приложения с авторски илюстрации
- ясни обяснения как да се използва и структурира програмата
- достъпна научна част с описание на характеристика и видове афазия, сензорен подход, видове диагностични тестове...
- примери от практиката

Извадки от рецензиите на ръководството

„Актуалността на това практическо ръководство е несъмнена, от една страна, поради липса на подобен инструментариум за работа с пациентите, от друга - поради комплексния подход за съчетаване на кратка теоретична информация с практическо приложение на адекватни сензорни, езикови и моторни упражнения. Авторите са представили много синтезирано и в същото време коректно основните характеристики на афазичния синдром в различните клинични прояви. Това е твърде разумен подход, чрез който практикуващият логопед може да се ориентира в диагностиката. Новият елемент, за разлика  от класическите форми на терапия, е приложението на рекордера – албум и лента. Използването на този  по същество звуков албум позволява да се приложи в терапевтичния процес комплексна сензорна стимулация – зрителна, слухова, тактилна, вестибуларна, дори вкусово-обонятелна.“ проф. д-р Виолета Боянова

„Практическото ръководство „Логопедична терапия с рекордер при пациенти с афазия“ от авторите Цветелина Василева и Антония Михнева е съставено с цел да запълни една празнота в терапевтичната дейност на пациенти, нуждаещи се от логопедична помощ, а също така и да представи  натрупания опит в областта на логопедичната терапия при пациенти с афазия, след черепно-мозъчна травма и др. Представяйки конкретни унифицирани дейности в помагалото, авторите дават възможност и на останалите колеги от общността, които имат интерес и допир с пациенти с афазия (специалисти като логопеди, специални педагози, психолози, студенти и др.), да се запознаят с техния опит, което ще допринесе за професионалното им развитие. Освен това практическото ръководство ще е от особена полза и за семействата на лицата с афазия, които имат не малка роля в процеса на възстановяване.“ доц. д-р Живко Жеков

„За да не бъдат възприети подобни оценки като преднамерено преувеличени, трябва да се отбележи, че авторите предлагат свой оригинален изпитан и проверен вече в практиката си модел на логопедично въздействие, а не просто компилация от събрани в литературата материали и ресурси. Това прави техният труд особено ценен и притежаващ безспорни достойнства. И не на последно място трябва да се изтъкне вдъхновението и енергията, които са вложени в ръководството в резултат на тяхната интензивна практическа работа. Това могат да го разберат и по-скоро да го усетят не просто читатели на ръководството, а техни колеги, които са изпитали болезнената тръпка на предизвикателството, когато пред теб стои безпомощен и изгубил почти всичко в живота си човек, в чийто поглед се чете желание да се върне в този противоречив свят, където качеството на неговия ЖИВОТ зависи от качеството на неговата КОМУНИКАЦИЯ.“ доц. д-р Пламен Петков


Допълващи продукти