Мо открива времето

  • 6500лв.
- +
Код на доставчик 978-3-86723-038-4
Наименование на доставчик Mo discovery time
Възраст 6+ г.
Тип артикули образователни игри
Базови представи време
Базови умения съотнасяне
Когнитивно развитие комплексно
Език и говор разказ по серия картини
Код SCH12062

Серия картини на тема "Дневен режим" и книга с работни листове

Какво правя през деня? Колко време ми е нужно, за да си подготвя домашните или да поиграя с другите деца? Кога трябва да си лягам да спя? Заедно с главния герой Мо, децата откриват времето. Те разбират как денят им е разделен на отделни интервали, по кое време трябва да направят нещо и колко би трябвало да продължи то. Колко време е нужно за ежедневните рутинни дейности и какво да правят със свободното си време. Колко дълго могат да играят или да гледат телевизия? Могат ли да управляват времето и да правят това, което пожелаят? Серията картини е подходяща не само за говорене върху времето, но и за други важни за децата теми, като например влиянието на телевизията, компютрите и интернет върху техния живот.
Описание на материала:
19 серии картини, всяка с по 2-5 карти. Общо 66 цветни карти с размери 9х9 см.Включени са още учебен часовник, книга с работни листове за прекопиране, инструкции.Картите от всяка серия са номерирани на гърба. Всяка серия може да се разглежда като отделна, но лесно може да се превърне и в етап от по-дълъг период от време. Учебният часовник ще помогне с определянето на времето.
Учебни цели и етапи:

• Определяне на последователност на действия
• Подреждане на отделните стъпки в хронологичен ред
• Определяне на начало и край на действие
• Преценяване, измерване и сравняване продължителността на дейности
• Разпределяне на времето и планиране на действия
• Устно разказване на последователност от събития
• Обогатяване на речника, подобряване на изреченската структура и използване на съюзни връзки