Игра Никитин 10: Матрици

  • 9500лв.
- +
Възраст 4+ г.
Тип артикули развиващи игри
Базови умения пренос на модел
Базови представи комплексни
Когнитивно развитие мислене
Код SCH3310

Вътре – вън – близо до – зад – голям – малък – дълъг – къс – много – малко – висок – нисък – пълен – празен – плюс – минус – дясно – ляво – отгоре – отдолу и още много понятия, които децата трябва да научат!
Играта 'Матрици' ще им помогне това да стане неусетно и забавно.
Как се играе:
Характеристиките, зададени в горния ляв ъгъл на игралното поле (напр. комбинация от фигури и големини) трябва да се комбинират (напр. кола и малък=малка кола). Избира се подходящата карта и се поставя на съответното й поле в таблицата.
Съдържание: Кутията съдържа 12 игри. Всяка се състои от игрално поле и 16 карти с решения (комбинация на характеристиките в заданието).
Теми на игрите: големини, дължини, логически редици, цветови комбинации, цветове и форми, количества и предмети, количества 2, 3, 4 и 5; събиране, изваждане, предлозите 'в, върху, зад, пред'; местоположение – 'горе, долу, ляво, дясно'; местоположения в стаята и да съчетае две от тях