Оцвети ме плавно!

  • 280,00 лв.
- +
Възраст 2+ г.
Тип артикули терапевтични материали
Език и говор заекване
Код SDBK324

Оцвети ме плавно!“ е програма за терапия на заекване, разработена от Алис Ан Фарли (Alice Anne Farley - M.Ed., CCC-SLP, BRS-FD) и американската компания Super Duper® Publications. Тя съчетава усилията на езиково-езиковия терапевт, родителите, учителите и ученика, за да постигне промени в речта и живота на ученика.

Програмата използва теория за ученето, поведенческа модификация и обучение на семейството, за да улесни повишаването на самочувствието и плавността на говора. Тя може да бъде прилагана както с деца над 2 години, така и с възрастни. Включени са много нагледни материали, листовки за родители, съвети за логопеди, въпросници и чек листове, дидактични пособия, игри, дейности и CD, за да се улесни приложението на стратегиите.

Оцвети ме плавно!“ творчески интегрира традиционни методи за терапия на заекване. Моделът на плавен говор се представя под чадъра на оранжев говор (формиране на плавна реч). Стратегиите за модифициране на заекването могат да се усвояват едновременно с формирането на плавна реч или да се добавят на по-късен етап при десенсибилизацията и преодоляването на блокажите.

Основната цел на програмата е да научи заекващия „да издиша въздух правилно, да се отпусне и да говори“. Силно затвърдени говорни навици и страхове се намаляват чрез систематично упражняване на оранжев говор. В рамките на програмата заекващият се превежда от червен говор през оранжев и достига до зелен говор, който е желаният краен резултат.

В програмата нивата на речева плавност са представени чрез цветове.
Червено = заекване, дисфлуентна реч
Оранжево = адаптирано заекване, говор с удължаване на гласните (по-скоро флуентна, отколкото дисфлуентна реч). На това ниво се провежда основната част от терапията.
Зелено = плавна реч, нормален говор (това е крайната цел на програмата)

В програмата нивата са визуално представени като чадъри, за да бъдат по-лесно разбираеми за децата. Казва им се например, че сега „говорят под оранжевия чадър“.

Съдържание:
• Ръководство с инструкции и шаблони за различни дейности (160 стр. на английски език)
• CD с цветни и черно-бели листовки и шаблони + аудио записи на различни типове реч (на английски език)
• 16 дидактически пособия за изпълнение на програмата
• 2 образователни постера (на английски език)

ЗА АВТОРА
Алис Ан Джи. Фарли е широко признат специалист по речева плавност. В момента тя има частна практика в Колумбия, Южна Каролина, където обучава терапевти за работа с „Оцвети ме плавно!“. Алис Ан е работила в Държавния университет в Охайо, Университета Мърсър, Колежа в Колумбия и Университета в Южна Каролина. Тя е била научен ръководител и супервайзър на студенти и от други държави и университети. Алис Ан е бивш президент на Слухово-речевата асоциацията в Южна Каролина. „Оцвети ме плавно!“ е кулминацията на нейния опит като човек, който заеква, и като логопед в продължение на повече от четиридесет години.