Пиктограми с емоции - нагледни карти

  • 6000лв.
- +
Базови представи причина - следствие
Възраст 4+ г.
Тип артикули карти
Социална компетентност емоции
Когнитивно развитие комплексно
Език и говор комуникация
Код SCH36011

Информираност, диференциация, изразяване и описание на чувства

Пиктограмите с чувствата са разработени от JC Köhler за деца с поведенчески проблеми и обучителни затруднения, но също така са подходящи за деца и възрастни за справяне с текущи конфликти в групи или за придружаващи динамични процеси в групата.
Пиктограмите са проектирани така, че да могат да им бъдат приписани различни емоционални качества. Те предлагат възможности за идентификация и стимулират творчеството на децата.

Съдържание: 78 пиктограмни карти (9 х 9 см), 77 от които са черно-бели, една цветна, инструкции.