Преди и след, а между?

  • 50,00 лв.
- +
Възраст 4+ г.
Тип артикули карти
Когнитивно развитие комплексно
Език и говор фрази и изречения
Базови представи последователност на действия
Базови умения подреждане
Код SCH12070

Комплектът съдържа 24 лесни серии картини, всяка състояща се от 3 карти. Играта е създадена специално за развитие на логическото мислене и езиковите умения.Първата карта от всяка серия показва предмет, човек или ситуация, които се появяват отново в третата карта, но в променена форма. Целта на играта е да се открие какво може да е нарисувано на втората карта – инструмент, съд или машина, които са използвани за промяната.
Какво може да се постигне с картите? 
Да се подобрят или улеснят:
• Уменията за наблюдение
• Логическото мислене
• Въображението и творческото мислене
• Експресивната реч
• Разпознаване на хронологически последователности (преди – след)
• Уменията за аргументиране
Съдържание: 24 цветни серии картини, всяка състояща се от 3 карти. Общо 72 карти с размери 9х9 см. Инструкции на български език.