Точно попадение

  • 14,00 лв.
- +
Възраст 2+ г.
Тип артикули карти
Език и говор фрази и изречения
Когнитивно развитие комплексно
Код LP4550

Езикова игра за съставяне на изречения и правене на описания. Играта НЕ е обвързана с владеенето на чужд език!

Играчите трябва да опишат точно изобразеното на картите, например: Детето се качва на батута. // Детето скача върху батута. Играчите имат наредени пред себе си еднакви карти. Единият избира карта от своите и я описва с изречение, без да я показва на другия, а той от своя страна трябва да покаже коя от негови карти отговаря на описанието. След това сменят ролите си. Ако двойка карти бъде открита правилно, тя се печели от играчът, който е описал първата карта. // Играта може да се играе по различни начини.