ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ В СЕНЗОРНАТА ПРЕРАБОТКА

24-25 октомври 2020 г.

n41

Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране

двудневен обучителен тренинг

водещ: Светлана Картунова

Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс. Ефективната работа на сензорните системи осигурява развитието на способностите за учене, усвояването на умения, задоволяването на нуждата от комуникация и нейното използване. Взаимодействието с околната среда и обработката на нейните въздействия изграждат стратегии за справяне с трудности, увереност в собствените способности и самостоятелност.

Трудностите в процесите на сензорна преработка се отразяват негативно върху възприемането на сигналите от средата и от собственото тяло, което пък възпрепятства адаптивните механизми. Нарушават се способностите за фокусиране върху дейности, развитието на двигателното планиране и изграждането на стратегии за справяне в ежедневни ситуации. В глобален план страда комуникацията, регулацията на емоциите и поведението.

Настоящето обучение предоставя теоретична информация за повишаване на познанията за отражението на проблеми в сензорната преработка и двигателно планиране в развитието на комуникацията. Практическата насоченост на курса е за интегрирано използване на стратегии и различни техники за сензорна регулация. Ще бъде отделено внимание и на прилагането им в хода на логопедично въздействие при деца с проблеми в развитието. По време на тренинга ще има възможност за обсъждане и анализ на случай от практиката на участниците в тренинга при спазване на правилата за конфиденциалност и изискванията за представяне на казус.

 • Организация на обучението:
 • Обучението включва два модула с общо 30 часа (15+15) теоретичен и практически тренинг.
 • Място: гр. Кюстендил, Терапевтична зала „Бланико“ (ул. 19-ти февруари №3)
 • ВАЖНО! При усложняване на епидемиологичната обстановка в страната имаме готовност за онлайн провеждане на обучението. Регистрираните участници ще бъдат информирани индивидуално.
 • Първи модул (15 часа) – 270 лв.
 • Събота и неделя по 7,5 часа – по обявена програма.
 • Дата: 24-25 октомври 2020 г. // 9:30 – 17:00 ч.
 • Втори модул (15 часа) – 150 лв.
 • По желание участниците могат да преминат и практически тренинг до 3 месеца след първия. Допускат се до двама участници едновременно.
 • Провеждане: По предварителна договорка по 4 часа на ден – тренинг в режим на пряко наблюдение, участие и инструкции в терапевтична среда.
 • Дата: По индивидуална договорка според възможностите на участниците и организацията на терапевтичната практика.

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

 • Банкови детайли:
 • Получател: САФЕЯ ЕООД
 • Банка: Първа Инвестиционна Банка
 • IBAN: BG56FINV91501016430108
 • BIC: FINVBGSF
 • Основание за плащане: Обучение СИЛ 1 – за първи модул и СИЛ 2 – за втори модул.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 • Терапевтични стратегии в логопедичната работа при нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране
 • програма на тренинга
 • 1. Сензорна преработка и интеграция в неврофизиологичното развитие на детето.
 • 1.1. Пренатален и постнатален период.
 • 1.2. Примитивни рефлекси, моторно учене и двигателно планиране.
 • 1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие на детето.
 • 2. Характеристика на нарушенията на сензорната преработка и поведенчески прояви.
 • 2.1. Ранни маркери за сензорноинтегративни дефицити – регулация, хранене, поведение.
 • 2.2. Нарушения на моторното планиране и маркери за разпознаване.
 • 2.3. Наблюдение и обсъждане на казуси.
 • 3. Техники за събиране на информация и определяне на маркерите за нарушения на сензорната преработка и моторното планиране.
 • 3.1. Организация на средата.
 • 3.2. Организация и провеждане на изследването.
 • 3.3. Събиране и анализ на информацията.
 • 4. Стратегии за терапевтично планиране при нарушения на сензорната преработка и моторното планиране.
 • 4.1. Определяне на първостепенни нужди и базови ресурси в индивидуални казуси.
 • 4.2. Оборудване на терапевтична среда и подготовка на сесия.
 • 4.3. Стратегии за въздействие и взаимодействие в различни възрасти.
 • 5. Терапевтични техники в логопедичната терапия при нарушения на сензорната преработка и моторното планиране
 • 5.1. Планиране на терапевтична стратегия – краткосрочни и дългосрочни цели.
 • 5.2. Отчитане на реакции и анализ на терапевтична сесия.
 • 5.3. Анализ на казуси и алгоритъм за индивидуално планиране.

Обучението е предназначено за специалисти, работещи с деца с проблеми в развитието от различно естество и с интерес към спецификата на сензорната преработка. Препоръчително е участниците да имат минимум 6 месеца практически опит в областта на диагностиката и терапията на деца и лица с развитийни нарушения и заболявания.

По време на обучението участниците ще получат демонстрационни материали, литература и консултиране в съответствие със спецификата на разглежданата проблематика.

Повече Обучения

n41_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ В СЕНЗОРНАТА ПРЕРАБОТКА

24-25 октомври 2020 г.

Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс.

Прочети повече
n31_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ

7-8 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст.

Прочети повече
n21_s
БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ

14-15 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика. В него ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално-моторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения.

Прочети повече
 • обучения 1 - 3 от 4