БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ

14-15 ноември 2020 г.

n21

двудневен обучителен тренинг

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика. В него ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално-моторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения. Ще бъдат демонстрирани методи за прилагане на масажни и стимулиращи технически средства, чиято цел е да стимулират сензорната преработка и двигателната организация на оралната моторика. Ще бъдат обсъждани случаи от практиката и възможности за планиране и структуриране на терапевтичните стъпки в краткосрочен и дългосрочен план.

Организатори: Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 14-15 ноември 2020 г. / 9:00 – 17:00 ч.

Място: София

ВАЖНО! При усложняване на епидемиологичната обстановка в страната имаме готовност за онлайн провеждане на обучението. Регистрираните участници ще бъдат информирани индивидуално.

Такса участие: 250 лв.

Максималният брой участници е ограничен.

gsm: 0887 454 868

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Тематична програма:

 • 1. Анатомични структури и развитие на артикулационния апарат и свързани системи
 • 1.1. Пренатален и постнатален период
 • 1.2. Фактори на развитието и функционални умения
 • 1.3. Сензомоторно и психомоторно развитие и онтогенеза на говорните звукове
 • 2. Развитие и елементи на моторния контрол и моторното учене
 • 2.1. Интеграция на рефлексно-стимулираните движения
 • 2.2. Развитие на орален и артикураторен праксис
 • 3. Техники за изследване на оралните механизми през различни възрастови етапи
 • 3.1. Хранителни механизми
 • 3.2. Маркери за проблеми в развитието на оралномоторните механизми
 • 3.3. Диагностични инструменти и анализ
 • 4. Някои патологични фактори от структурен и функционален характер, повлияващи развитието на оралната моторика
 • 4.1. Структурни аномалии
 • 4.2. Вариативни анатомични особености
 • 4.3. Развитийни „вредни“ орално-моторни механизми
 • 5. Терапевтични техники в логопедичната терапия за стимулиране на оралномоторните и говорни механизми
 • 5.1. Стабилизация и динамика на артикулаторните говорни структури
 • 5.2. Техники на сензорно стимулиране за „картографиране“ на лицевите и орални структури
 • 5.3. Техники за стимулиране на двигателна активност – сила, обем и динамика
 • 5.4. Техники за стимулиране на правилна артикулаторна звукова продукция
 • 6. Терапевтични техники и технически пособия
 • 6.1. Регулация и стимулация на сетивната регистрация и преработка
 • 6.2. Техники за използване на пасивни и вибрационни масажори
 • 7. Основни похвати на терапевтично въздействие за артикулаторен тренинг при нозологични категории, обект на логопедична терапия.

Повече Обучения

n41_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ В СЕНЗОРНАТА ПРЕРАБОТКА

24-25 октомври 2020 г.

Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс.

Прочети повече
n31_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ

7-8 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст.

Прочети повече
n21_s
БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ

14-15 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика. В него ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално-моторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения.

Прочети повече
 • обучения 1 - 3 от 4