ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ

7-8 ноември 2020 г.

n31

при деца с ДЦП, генетични синдроми и проблеми в сензорната преработка

двудневен обучителен тренинг

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст. Ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за методи на разпознаване и въздействие на нарушения на сензорната преработка и интеграция в развитието на храненето и комуникацията. На тренинга ще бъдат демонстрирани техники за стимулиране на сетивната и двигателната организация на говорните и хранителните механизми. Ще бъдат обсъждани възможности за планиране на терапевтични стратегии по казуси от практиката.

Организатори: Обединена терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД

Водещ: Светлана Картунова

Дата: 7-8 ноември 2020 г. // 9:00 – 17:00 ч.

Място: София

ВАЖНО! При усложняване на епидемиологичната обстановка в страната имаме готовност за онлайн провеждане на обучението. Регистрираните участници ще бъдат информирани индивидуално.

Такса участие: 250 лв.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Тематична програма:

 • 1. Анатомични и неврофизиологични особености в развитието на орално-лицевите структури, ангажирани в храненето
 • 1.1. Пренатални и перинатални фактори
 • 1.2. Постнатален период и биофизиологични фактори на храненето
 • 1.3. Характеристика на процесите на сензорна регистрация и преработка и етапи на неврологична зрялост
 • 1.4. Фактори на развитието и ранни маркери за проблеми в мускулния тонус и двигателния контрол
 • 1.5. Анализ на казус и дискусия
 • 2. Комуникативни особености в развитието при бебета и деца с проблеми в храненето, базирани на нарушения в сензорната преработка
 • 2.1. Проблеми в регулацията
 • 2.2. Сензорна допустимост и изявени трудности в интеракцията
 • 2.3. Анализ на казус
 • 3. Диагностични маркери за нарушения на мускулния тонус и сензорната регистрация и преработка в орално-лицевите структури и хранителни механизми
 • 3.1. Организация на изследването – технически и организационни методи
 • 3.2. Диференциална диагностика на оралномоторни нарушения и проблемите в сензорната преработка в орално-лицевата област
 • 3.3. Дискусия и анализ на казуси
 • 4. Терапевтично планиране и избор на подходи
 • 4.1. Принципи на определяне на първостепенни нужди при деца с ДЦП, генетични синдроми и други неврологични нозологии
 • 4.2. Принципи на определяне на първостепенни нужди при проблеми в сензорната преработка на орално-моторните и хранителните механизми
 • 4.3. Оралномоторна и оралносензорна терапия
 • 4.4. Дискусия и анализ на казуси
 • 5. Техники на безопасност и хигиена на въздействието
 • 5.1. Технически изисквания и стандарти за хигиенна степен и превенция
 • 5.2. Техники на безопасност при прилагане на терапевтични подходи при оралномоторните нарушения и при нарушения на хранителните механизми

Повече Обучения

n41_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ В СЕНЗОРНАТА ПРЕРАБОТКА

24-25 октомври 2020 г.

Доброто детско развитие се основава на поява и еволюиране на неврофизиологични и емоционални процеси, които имат специфична последователност, синхронизация и баланс.

Прочети повече
n31_s
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ

7-8 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за специалисти с интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и хранителните механизми. В него ще бъдат представени актуални техники за терапевтично въздействие при неврологични и генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна възраст.

Прочети повече
n21_s
БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ

14-15 ноември 2020 г.

Курсът е подходящ за практикуващи и начинаещи логопеди с интерес към прилагането на орално-моторен подход в логопедичната практика. В него ще бъде предоставена теоретична и практическа информация за биомеханичните закономерности на орално-моторните механизми и използването им в терапевтичното планиране и въздействие при артикулационните нарушения.

Прочети повече
 • обучения 1 - 3 от 4