Програма:

Техники за масаж и стимулация на лицевата, оралната и артикулаторната моторика

Водещ: Светлана Картунова

Анотация на програмата

Специализиран курс, насочен към специалисти, работещи с деца в ранна възраст, предучилищна и начална училищна възраст.

Провеждането на обучението в програмата е организирано в четири модула – (1) теоретична част, (2) тренинг демонстрации, (3) индивидуална практика и (4) супервизия.

Теоретичният модул представя актуалните терапевтични техники за стимулация и масаж на лицето и устните структури. Обясняват се механизмите на въздействие върху тъканите, костите и ставите, които повлияват на сензорната преработка, мускулния тонус, организацията и контрола над оралномоторните и говорните движения. Представят се техники за масаж и стимулация с ръце, масажори и други специализирани пособия.

Демонстрациите представляват практически тренинг за прилагане на масажните и стимулацонни техники, както и използването на различни видове масажори и пособия. Демонстрират се и се изпробват от участниците правилните позиции, времетраене и техника на прилагане на въздействието. Тренира се използване на масажори, приспособления и логопедични сонди на ARK Therapeutic, TalkTools и други водещи световни производители. Демонстрират се различни алгоритми за планиране на терапевтичното въздействие спрямо планираните стратегии и цели. Предоставя се възможност за видеоанализ на реални казуси и практически тренинг за собствен опит.

В частта „Индивидуална практика“ участниците трябва да приложат знанията и уменията, придобити в програмата, в собствената си работа. Резултатът от дейността се представя в частта „Супервизия“. Участникът трябва да представи свой случай от практиката чрез анамнеза, видео запис (по избор), диагностика и терапевтичен план. Всеки казус се дискутира и се дават допълнителни насоки за оптимизиране на терапевичната дейност.

Програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021.

Продължителност на обучението: 32 академични часа

Брой квалификационни кредити: 2

Място на провеждане: София

Цена: 500.00 лв.

Имаме възможност за провеждане на групови обучения по заявка и на място, избрано от заявителя. Свържете се с нас за повече информация!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:

Титуляр: Бланико ООД

Банка: Обединена Българска Банка АД

№ сметка (IBAN): BG64UBBS80021081558030

Банков код: UBBSBGSF

Основание за плащане: Обучение 84400003

За информация: Благослава Банчева - 0882 700 306 / info@specialnite-deca.bg

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА:

Теоретична част /8 академични часа/:

 • 1. Масажни техники и пособия.
  • 1.1. Известни масажни техники и технически пособия – исторически преглед.
  • 1.2. Развитие на техническите приспособления за масаж и стимулно въздействие на лицето и устата.
 • 2. Правила, последователност и специфика на масажните движения.
  • 2.1. Изследване на сензорната допустимост и двигателни възможности на лицето и устата.
  • 2.2. Масаж с ръце – правила, техники и възможности на приложение.
  • 2.3. Масаж с масажори – правила, техники и хигиена.
  • 2.4. Използване на апликатори, сонди, накрайници, приспособени устройства и други видове технически средства – съвети, варианти и възможности.
 • 3. Правила за безопасност и стандарти за хигиена.
  • 3.1. Хигиена и допустимост на масажната интервенция в условия на повишена епидемиологична тревога.

Тренинг с демонстрации /8 академични часа/:

 • 1. Практически тренинг и демонстрация на масажни техники и масажни приспособления.
  • 1.1. Анализ на случаи от практиката – видео примери.
  • 1.2. Трениране на масажни техники и стимулации.
  • 1.3. Обратна връзка и дискусия.
 • 2. Техники на безопасност и хигиена на интервенцията
  • 2.1. Техническа поддръжка на масажори и масажни устройства.
  • 2.2. Хигиена, дезинфекция, стерилизация – изисквания и стандарти.

Индивидуална практика / 10 академични часа/

Приложение на усвоените знания и умения в индивидуалната практика

Супервизия / 6 академични часа/

 • 1. Представяне на случай от практиката на обучаемия
 • 2. Анализ и предлагане на терапевтична схема за случая
 • 3. Дискусия

Профил на обучителя:

Светлана Картунова

Светлана Картунова е основател и управител на терапевтичния център „Детски истории“ в София. Тя е магистър логопед и тифлопедагог с интереси и над 20-годишна практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции. Има множество сертификати в областта на сензорно-интегративната, орално-моторната терапии и др. Освен това е консултант по кърмене и е сертифицирана да терапевтира проблеми в храненето при бебета и деца. Светлана Картунова е била хоноруван преподавател в Нов български университет и ЮЗУ “Неофит Рилски“. В продължение на много години е базов логопед за провеждане на практически логопедичен стаж и държавен практически изпит към СУ “Св. Климент Охридски“. От 2014 г. е обучител и провежда тренинги на екипи за ранна интервенция.