Програма:

Логопедична терапия при нарушения на оралномоторните и хранителни механизми

Водещ: Светлана Картунова

Анотация на програмата

Специализиран курс, насочен към специалисти, работещи с деца в ранна възраст, предучилищна и начална училищна възраст.

Обучението в програмата е организирано в два модула – теоретичен и практически.

Теоретичният модул представя актуалните терапевтични стратегии при диагностиката и терапията на нарушенията на оралномоторните и хранителните механизми при децата с неврологични и генетични заболявания, които имат нарушения на мускулния тонус, организация на движенията и контрола над обработката на храната и саливацията. Представят се утвърдените техники за терапевтично въздействие и специфичните подходи при заболявания като детска церебрална парализа, генетични синдроми, епилепсия и други неврологични заболявания.

Практическият модул обхваща практическо обучение в избрани подходи за въздействие при оралномоторно трениране, масажни техники, използване на специфични масажори и пособия. Демонстрират се специфични техники за регулиране на повишен или понижен мускулен тонус, проблеми в дъвченето, преглъщането и обработка на храната. Предоставя се възможност за видеоанализ на реални казуси и практически тренинг за собствен опит.

Програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021.

Продължителност на обучението: 16 академични часа

Брой квалификационни кредити: 1

Място на провеждане: София

Цена: 350.00 лв.

Имаме възможност за провеждане на групови обучения по заявка и на място, избрано от заявителя. Свържете се с нас за повече информация!

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Обучението завършва с получаването на удостоверение с описание на броя обучителни часове, получената информация и практическия опит, придобит от участниците.

В таксата за участие се включват печатни материали и други ресурси, нужни за повеждането на обучението; осигуряване на помещение и материално-технически средства за провеждане на практическите тренинги; кафе-паузи.

На всеки участник се издава фактура за платената сума. Фактурата се издава при получен банков превод на сумата.

Банкови детайли:

Титуляр: Бланико ООД

Банка: Обединена Българска Банка АД

№ сметка (IBAN): BG64UBBS80021081558030

Банков код: UBBSBGSF

Основание за плащане: Обучение 84400006

За информация: Благослава Банчева - 0882 700 306 / info@specialnite-deca.bg

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА:

I. Теоретичен модул / 8 академични часа/

 • 1. Анатомични структури и свързани системи за развитие на оралномоторните и хранителните механизми.
  • 1.1. Специфика на нарушенията в развитието на оралномоторните и хранителните механизми.
  • 1.2. Фактори на патологичното развитие и функционални умения при неврологични, генетични и други проблеми при бебета и деца.
 • 2. Диагностични техники за изследване на оралните и хранителни механизми при липса и при изявени симптоми за проблеми и нарушения.
  • 2.1. Организация на изследването – техническа и хигиенна подготовка.
  • 2.2. Наблюдение и изследване.
  • 2.3. Диагностични инструменти и анализ.
  • 2.4. Дискусия и анализ на казуси.
 • 3. Определяне на първостепенни цели и планиране на терапевтична стратегия
  • 3.1. Принципи на определяне на първостепенни нужди
  • 3.2. Принципи за планиране на терапевтична стратегия
  • 3.3. Методи на етапна реоценка и динамично реконструиране на терапевтичното въздействие
  • 3.4. Дискусия и анализ на казуси

II. Практически модул / 8 академични часа/

 • 4. Терапевтични техники при специфични състояния, заболявания и синдроми.
  • 4.1. Подходи и въздействие при неврологични заболявания.
  • 4.2. Подходи и въздействие при генетични синдроми и аномалии.
  • 4.3. Подходи и въздействие при неуточнени състояния при проблеми в развитието.
  • 4.4. Концепция за интегративно прилагане на модели.
  • 4.5. Дискусия и анализ на казуси.
 • 5. Техники на безопасност и хигиена на интервенцията
  • 5.1. Технически изисквания и стандарти за хигиенна степен и превенция
  • 5.2. Техники на безопасност при прилагане на терапевтични интервенции

Профил на обучителя:

Светлана Картунова

Светлана Картунова е основател и управител на терапевтичния център „Детски истории“ в София. Тя е магистър логопед и тифлопедагог с интереси и над 20-годишна практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции. Има множество сертификати в областта на сензорно-интегративната, орално-моторната терапии и др. Освен това е консултант по кърмене и е сертифицирана да терапевтира проблеми в храненето при бебета и деца. Светлана Картунова е била хоноруван преподавател в Нов български университет и ЮЗУ “Неофит Рилски“. В продължение на много години е базов логопед за провеждане на практически логопедичен стаж и държавен практически изпит към СУ “Св. Климент Охридски“. От 2014 г. е обучител и провежда тренинги на екипи за ранна интервенция.