Рисунката като диагностичен инструмент - обучение за специалисти

Кога?

18-19 май 2024 г.

Къде?

В София или по заявка

Каква е таксата?

350 лв.
(Намаление –20% за групи от мин. 3 човека.)

Как се плаща?

По банков път.
10 дни преди обучението Ви ще изпратим имейл с инструкции.

За кого е подходящо?

Психолози, педагогически съветници, учители, възпитатели, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и други специалисти, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Обучението носи ли кредити?

Да. Програмата е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021 и обучението носи 1 квалификационен кредит.

Какво да очаквате?

Как протича обучението?

В 2 свързани модула: теоретичен и практически.

Теоретичен модул

Практически модул

Програма

 1. Техники за провеждане на рисувателни тестове
 2. Подходи при интерпретация на рисунката
 3. Етапи в развитието на детската рисунка
 4. Основни групи рисувателни методики
 5. Рисунка на човешка фигура по Фл. Гудинъф
 6. Рисунка „Къща, Дърво, Човек“ по Дж. Бък
 7. Параметри за интерпретация в детската рисунка
 8. Качествен анализ на рисунка
 9. Количествен анализ на рисунка
 10. Анализ на рисунки – Човешка фигура
 11. Анализ на рисунки – Къща, дърво, човек
 12. Тренинг за игрови рисувателни техники
 13. Дискусия и анализ на казуси

Какви знания ще продибиете?

Рисунката като метод за диагностика на детското развитие
Водеща на обучението

Марияна Павлова

Марияна Павлова е клиничен психолог с дългогодишен опит в консултиране, диагностика и терапевтична работа с деца с когнитивни, социални и емоционално-поведенчески нарушения. В продължение на 8 години е била част от екипа на Институт за психично здраве и развитие в София. През 2018 г. открива специализиран център за консултиране, терапия и обучение на деца със СОП в столицата. Марияна Павлова има богат опит в обучението и подготовка на специалисти в областта на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности. Професионалните й интереси са насочени в когнитивно-поведенческа психотерапия и проективните рисувателни техники в детска възраст като инструмент за оценка и стимулиране на психичното функциониране.

Местата в групата са ограничени!

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на
0882 700 306
orders@logo-store.eu