Бланико ООД се ръководи от мисията да превърне клиентите си в свои партньори, като им предоставя винаги продукти и услуги с високо качество, които да задоволяват трайно техните изисквания и потребности. Целта ни е професионално и коректно обслужване на клиентите в областта на търговията с развиващи играчки, образователни игри, терапевтично оборудване, логопедични материали, медицински изделия, обученията на учители и специалисти, работещи с деца със специални потребности, оборудването на зали за сензорна стимулация. Ето защо внедрихме и поддържаме система за управление на качеството по международния стандарт ISO EN 9001:2015.

Ние се стремим да засилим и разширим търговските си позиции, като поставяме акцент на качеството на продуктите и услугите, разширяване на продуктовата гама и коректното обслужване, изграждане на ползотворно сътрудничество с бизнес-партньори, насърчаване и подкрепа за професионалното развитие на своите сътрудници.

Измеримостта на качеството в нашата фирма е базирано на съвкупността от изисквания и критерии, с които нашите клиенти определят своята удовлетвореност от нас, нашите услуги и продукти.

Всички процеси в нашата фирма са последователно ориентирани към качеството. Основание за това са:

 • невъзможността за успех на пазара в условията на пазарна икономика без наличието на работеща система за управление на качеството;
 • възможността за ефикасно осъществяване на отделните процеси с оглед на адаптирането към изискванията на пазари и клиентите, оптимизирането на разходите и подобряването на качеството;
 • създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена работа и развитие на фирмата;
 • спазването на приложимите нормативни и други изисквания;
 • уважението и коректното отношение към клиентите.

Целият ни екип осъзнава необходимостта от непрекъснато актуализиране, развиване и усъвършенстване на процесите и полага необходимите за това усилия.

Следвайки нашата философия, ние си поставяме и други цели:

 • своевременно, качествено и ефективно решаване както на вътрешнофирмени въпроси, така и на запитвания от нашите клиенти;
 • да отстояваме позицията на сигурни и качествени доставчици и изпълнители пред целевите клиенти;
 • да постигнем максимална задоволеност на клиентите чрез подобряване на качеството и спазване на сроковете;
 • да предлагаме висококачествени стоки и услуги и професионални консултации;
 • да се стремим към постоянно подобрение на процесите, продуктите и услугите,
 • да гарантираме пълната прозрачност и проследимост на процесите,
 • да гарантираме ефикасността и функционалността на системата, както и нейното непрекъснато подобряване.

Кюстендил, 03.05.2020

(Благослава Банчева – управител)

Сертификат ISO - Бланико ООД