Сензорна зала – подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда

Кога?

11-12 май 2024 г.

Къде?

В София и симултанно онлайн.

Каква е таксата?

500 лв.
(Намаление –20% за групи от мин. 3 човека.)

Как се плаща?

По банков път.
10 дни преди обучението Ви ще изпратим имейл с инструкции.

За кого е подходящо?

Психолози, рехабилитатори на слуха и говора, учители, логопеди, педагогически съветници и други специалисти, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст

Обучението носи ли кредити?

Да. Програмата е одобрена със Заповед на МОН № РД09-242 / 25.01.2021 и обучението носи 2 квалификационни кредита.

Какво да очаквате?

Как протича обучението?

В 2 свързани модула: теоретичен и практически.

Теоретичен модул

Практически модул

Програма

  1. Теоретичен модул / 8 академични часа/
  2. Дисрегулация и нарушения на сензорната преработка – неврофизиологични механизми в развитието.

1.1. Маркери и симптоми в ранното развитие.

1.2. Маркери и симптоми в предучилищна и училищна възраст.

  1. Диагностични техники за различаване на стереотипно поведение и игра, самостимулиращо поведение, ритуали, кризи на протест и сензорно претоварване, сензорна допустимост.

2.1. Прилагане на въпросници, анамнестичен анализ и интервю.

2.2. Наблюдение на играта и поведението.

2.3. Диагностично наблюдение при свободна игра.

  1. Определяне на първостепенни нужди и ресурси на децата с нарушения на сензорната преработка.

3.1. Принципи и методи на определяне на първостепенни нужди.

3.2. Търсене и определяне на ресурсите и възможностите за развитие.

3.3. Анализ на информацията, определяне на приоритетно въздействие.

3.4. Дискусия и анализ на казуси

  1. Планиране на терапевтично въздействие.

4.1. Определяне на средата – структура и брой на стимулите.

4.2. Определяне на стратегия и водещи стимули.

4.3. Начини за определяне на успешността на въздействието.

 

  1. Практически модул / 24 академични часа/
  2. Представяне и анализ на казуси.

5.1. Подходи и въздействие при деца до три годишна възраст.

5.2. Подходи и въздействие при деца в предучилищна и училищна възраст.

5.3. Подходи и въздействие при деца от аутистичен спектър.

5.4. Подходи и въздействие при деца с неврологични и генетични заболявания.

5.5. Дискусия и анализ на казуси.

  1. Демонстрация на подходи и техники за прилагане на сензорни стимули

6.1. Техники на проприоцептивна и тактилна стимулация

6.2. Техники на вестибуларна и слухова стимулация.

6.3. Техники на обонятелна и вкусова стимулация

6.4. Техники на безопасност и хигиена.

  1. Приложение на усвоените знания и умения в индивидуалната практика
  2. Супервизия

8.1. Представяне на случай от практиката на обучаемия

8.2. Анализ и предлагане на терапевтична схема за случая

8.3. Дискусия и супервизия

Какви знания ще продибиете?

Сензорна зала – подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда
Водеща на обучението

Светлана Картунова

Магистър логопед и тифлопедагог с над 25-годишна практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорна интеграция и преработка, хранене и интеракции. Сертифицирана е като сензорен терапевт, специалист Образователна психомоторика, хранителен терапевт и консултант по кърмене. Тя е хоноруван преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и базов логопед за провеждане на практически логопедичен стаж и държавен практически изпит към СУ „Св. Климент Охридски“.

Местата в групата са ограничени!

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на
0882 700 306
orders@logo-store.eu