Дискалкулия: Събиране до 100 – математическа STEM игра

Код: SCH26011

В наличност

Описание

Децата с дискалкулия не смятат – те броят.

В тази мемори игра трябва да свържете двойка карти, съставена от правилния начин на пресмятане с верния отговор на задачата. Накарайте децата да решат задачите със събиране с помощта на числовата линия, използвайки стратегията „десетици преди единици“. За улеснение в другата карта от двойката освен отговора на задачата е показан и междинен резултат в изчислението.

Съдържание: 80 карти за игра (40 чифта карти), 40 от които са карти със задачи и 40 карти с отговори с изчислителна пътека • 3 раздела за добавяне на задачи в 3 нива на трудност със и без преминаване на десетицата при събиране

1-2-3 без пръсти с дискалкулия
Децата с дискалкулия изпитват затруднения с пресмятането наум и често компенсират с броене. Броенето с или без помощта на пръстите им възпрепятства разпознаването на връзките между числовите семейства и постоянно пречи на изучаването и прилагането на основни математически понятия и факти. Серията мемори игри „1-2-3 без пръсти“ предлага на терапевтите и педагозите важен ресурс за целенасочена намеса, обучавайки децата да използват ефективни стратегии за усвояване на основни математически умения. По-конкретно, серията има за цел да подпомогне децата с дискалкулия да усвоят простите аритметични действия (събиране, изваждане, умножение и деление), без да броят, и да автоматизират и подобрят уменията чрез игри. Серията се състои от пет кутии. Всяка от тях може да се използва напълно независимо от останалите, в зависимост от нивото на развитие и способностите на детето. Задачите в отделните кутии се надграждат и затова кутиите могат да се използват и последователно в рамките на терапията.

Кутия 1 – подготвя децата да използват четирите основни математически операции за прости изчисления. Играта запознава децата с числовата редица. Тя подпомага формирането на количествени представи за числата от 1 до 20.
Кутии 2 – 5 – игрите улесняват усвояването на четирите основни аритметични действия, използвайки стратегията за последователност в изчисленията.

Серията включва:
SCH26010  Дискалкулия: Количества до 20 – жълта кутия
SCH26011  Дискалкулия: Събиране до 100 – зелена кутия
SCH26012  Дискалкулия: Изваждане до 100 – оранжева кутия
SCH26013  Дискалкулия: Умножение до 100 – червена кутия
SCH26014  Дискалкулия: Събиране, изваждане, умножение и деление до 144 – синя кутия

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Дискалкулия: Събиране до 100 – математическа STEM игра”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани