Движение и език – Росица Йосифова

Код: KN2010

В наличност

Описание

Движение и език

Автор: Росица Йосифова

Издателство: Логопедичен Център ‘Ромел’

Настоящата монография е първи опит в българската специализирана литература за системно свързване на моториката, зрението и езика. Авторката разглежда проблема в онтогенетичен план, търси доказани в световната литература корелати и зависимости между изброените сфери. В резултат на този междудисциплинарен преглед Йосифова периодизира моторното, зрителното и ранното езиково развитие и разглежда коморбидността им в патологията.

Монографията е предназначена за широк кръг читатели: логопеди; предучилищни, начални и ресурсни учители; педагози на деца със зрителни нарушения; специални педагози; ерготерапевти; психомоторни терапевти; клинични и училищни психолози; невропсихолози. 

— 

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

Първа глава

ПСИХОМОТОРНО, ЗРИТЕЛНО И КОМУНИКАТИВНО РАЗВИТИЕ В РАННАТА ОНТОГЕНЕЗА:

– Паралелизъм или причинно-следствени отношения?

– Ранното психомоторно развитие

– Навременен контрол на главата

– Оро-дигитално манипулиране на предмети

– Орално манипулиране на предмети

– Дигитално манипулиране на предмети

– Сядане или седеж (6-8,5 м.)

– Лазене (7-9 м.)

– Изправяне (10-12 м.) и прохождане (11-15 м.)

– Ранното посочване

– Ранните разпознавателни жестове ‘(recognitory gestures)’ или играта ‘на ужким’

– Зрителните функции

– Двигателни функции на окото и рефракция

– Сензорни зрителни функции (ICF b210); качество на образа (ICF b2102)

– Формено зрение

– Зрителна острота

– Периферно зрение, периферна зрителна острота, зрително поле (ICF b2101)

– Периферно зрение

– Зрително поле

– Двуочно (бинокулярно) зрение (ICF b21000-21003)

– Кортикално процесиране на зрителната информация

– Форма, цвят и текстура на обекта: Инферотемпорална кора (долна част на темпоралния дял)

– Пространствени характеристики на обекта – локализация, ориентация, размер, движение: Париетален дял на кората

– Споделено внимание (съвместна референция), самоназоваване, пространство и време

– Споделено внимание

– Кога следването с очи придобива комуникативен смисъл?

– Разпознаване на лица

– Сакади и фиксационен (зрително-моторен) рефлекс

– Навлизане в самостоятелната референция, първи думи и ‘смесен синтаксис’

Обобщение

– Развитие на схемата на собственото тяло и самоназоваване

– Пространствени референциални рамки

– Онтогенеза на лексикализацията на телесните равнини

– Структура и семантика на трансверзалната ос ‘горе’/’долу

– Структура и семантика на короналната ос ‘пред’/’зад’

– Темпорални референциални рамки

– Овладяване на цикличните понятия ‘вчера’ и ‘утре’ в онтогенезата

– Симетрия или асиметрия на пространството и времето

– Когнитивни условия за появата на абстрактните думи

Втора глава

НАРУШЕНИЯ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ И НА ЗРИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ КОМОРБИДНОСТ НА ПСИХОМОТОРНИ, ЗРИТЕЛНИ И ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ

– Нарушения на психомоторното развитие

– Терминологично разнообразие

– Праксисни, неврологични и дискретни неврологични увреди

– Диспраксия на развитиетоОбобщение

– Нарушения на зрителните функции; проблемът за сниженото зрение в логопедията

– Патологични промени на централната зрителна острота

– Патологични промени на периферната зрителна острота

– Патология на двуочното (бинокулярното) зрение

– Нарушения на кортикалното процесиране на зрителната информация (кортикални зрителни нарушения (CVI)

Обобщение

– Езиковите нарушения и нарушенията на двигателните и зрителните функции: коморбидност или ‘придружаваща’ симптоматика?

– ‘Придружаващите’ симптоми

– Изоставане в ранното психомоторно развитие и реч

– Праксис и реч

– Нарушения на схемата на тялото, дефицити в структурирането на пространството и времето и отражението им в речта 

– Късна поява на речта и снижена речева продукция

– Компенсаторно развитие на речта, говорно изобилие и вербализъм

– Влияе ли ‘схемата на тялото’ върху синтактичните способности, самоназоваването и разбираемостта на говора във възрастта 3;0-4;5 (собствено изследване)

Обобщение

– Снижено зрение (амблиопия, страбизъм, астигматизъм и др.) и реч споделеното внимание

– Нарушения на зрителните функции и жестовете за посочване и пантомима

– Нарушения на зрителните функции и графизъм

– Нарушения на зрителните функции и писане

– Нарушения на зрителните функции и четене

– Нарушения на зрителните функции и нарушения на математическите умения

Обобщение

– Чек лист за деца със снижено зрение

– Събиране и интерпретиране на данните за ранното двигателно и комуникативно развитие на детето в логопедичната практика в Българи

– Оценка на двигателното състояние на лицата с комуникативни нарушения в България

– Оценка на нарушенията на зрителното функциониране на лицата с комуникативни проблеми в България

Обобщение

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАРЕЧНИК И УКАЗАТЕЛ НА ТЕРМИНИТЕ

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Движение и език – Росица Йосифова”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани