Ранно езиково развитие: Лексика – Елена Андонова

Код: KN2114

В наличност

Описание

Автор: Елена Андонова
Издател: НБУ
Година на издаване: 2022
Тип корица: мека
Брой страници: 224

Какво представлява човешката езикова способност, какъв е нейният произход, как се развива тя в ранното детство? Как децата до 3-годишна възраст успяват да усвоят десетки и стотици непознати думи, които ще се превърнат в основата на тяхното речево развитие за цял живот? В монографията тези изследователски въпроси са разгледани през данни за няколкостотин деца, усвояващи българския като роден език, събирани през последните десет години. Представени са резултатите от анализи на траекторията на лексикалното развитие, индивидуалните различия, социо-демографските фактори, които оказват влияние върху речевото развитие в най- ранно детство. Книгата представлява интерес за всеки, който следи литературата за ранното детско развитие, психолингвистиката и научните изследвания в областта на психологията у нас.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Глава 1: Увод
Глава 2: Теоретични подходи към усвояването на езика
Общотеоретични подходи
Възгледи за усвояВане на лексиката
Предиктори на ранното езиково развитие
Глава 3: Изследователска методология
Видове методи
MBCD1 – Въпросници за езиково развитие на Макартър Вейте
Глава 4: ВЕРБА (Въпросник за езиково развитие – българска адаптация)
Глава 5: Характеристики на извадката
План на анализите
Глава 6: Възрастови различия
Глава 7: Полови различия
Контекст и предишни изследвания
Резултати и дискусия
Глава 8: Различия според образование на родителите
Контекст и предишни изследвания
Резултати и дискусия
Глава 9: Различия според поредност на детето в семейството
Контекст и предишни изследвания
Резултати и дискусия
Глава 10: Заключение
Благодарности
Използвана литература
Приложение 1: Бланка за обща информация
Приложение 2: ВЕРБА-2

ЗА АВТОРА:
Елена Андонова е завършила „Английска филология“ в Софийския университет и е защитила докторска дисертация в Университета в Кардиф, Уелс. От 1994 г. преподава в Нов български университет. Работила е също така в Германия и Великобритания. Нейните научни изследвания са в областта на усвояването на роден език, обработката на реч от едноезични и двуезични, пространствения език и комуникация, връзката между езиковата и други познавателни способности. Участвала е в различни международни изследователски проекти и е автор на десетки научни публикации. Член е на Управителния съвет на Световното дружество по когнитивна наука. Елена Андонова е директор на Изследователския център по когнитивна наука в НБУ.

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Ранно езиково развитие: Лексика – Елена Андонова”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани