Слушалки с музикално-двигателна програма за мозъка и тялото SOUNDSORY

Код: BLA2005

В наличност

Описание

SOUNDSORY® е мултисензорна музикално-двигателна програма за мозъка и тялото, базирана на метода TOMATIS®. Целта й е да помогне подобряването на двигателните и когнитивните способности на децата. Програмата се състои от специално подбрана музика, обработена с невро-акустични модификации, както и серия от двигателни упражнения.  Тя е инсталирана в комбинирани Bluetooth слушалки с въздушна и костна проводимост.
Програмата SOUNDSORY® е предназначена за приложение у дома. Тя е с продължителност 40 дни, разделени на два блока от по 20 дни. Между двата блока е препоръчително да се направи 3-седмична почивка. Дневната сесия се състои от 30 минути слушане на музика и изпълнение на упражнения по избор (едновременно).
Упражненията са:
– степенувани от интегриране на примитивни рефлекси до изпълнение на повтарящи се комплексни движения;
– насочени към формиране на схема на тялото и подобряване на координацията;
– лесни за адаптиране към специфичните особености на потребителя. 

Технологията
– 40 дни ритмична музика
– Онлайн достъп до 50+ видеоклипа
– Музика, обработена с патентована динамична филтърна система
– Висококачествени високоговорители за въздушна и костна проводимост
– Бутон и екран за лесно управление
– 9 часа време за възпроизвеждане
– Режим Bluetooth, за да използвате SOUNDSORY® като обикновени слушалки

Подходяща е за деца / лица с аутизъм, хиперактивност с/без дефицит на вниманието, сензорноинтегративни, моторни, координационни и нарушения на баланса на тялото. 

Вярваме в пластичността на мозъка!
Според най-новите проучвания човешкият мозък може да се променя и да създава нови невронни връзки при специфично и повтарящо се стимулиране във всяка възраст. Програмата SOUNDSORY® е проектирана да привлича вниманието на мозъка и да осигурява силно мултисензорно стимулиране. То му помага да се реорганизира чрез формиране на нови невронни връзки. SOUNDSORY® полага добри основи за развитие – от сензорна интеграция към по-сложни когнитивни функции. SOUNDSORY® използва мултисензорен подход, който комбинира звук с движение, за да стимулира едновременно вестибуларната и слуховата система. Този интегриран метод осигурява уникален подход към сетивната обработка, емоционалното регулиране и развитието на познавателните способности.

КАК РАБОТИ?

Програмата с ритмична музика
Музиката е специално подбрана, като е обърнато конкретно внимание на ритъма, който провокира движението на тялото. Освен това тя е обработена по електронен път с помощта на патентована динамична филтърна система, с която са създадени специфични звукови контрасти. Целта на този ефект е да помогне на мозъка да се адаптира към тези промени и да развие способността да прогнозира промяната: точно както се случва в реалния живот, където постоянно се адаптираме, прогнозираме и настройваме към промените около нас. И накрая, звукът се предава чрез въздушна и костна проводимост, за да осигури уникална и ефективна стимулация както на слуховата, така и на вестибуларната система.

Упражненията за движение на тялото
Целта на упражненията е да подпомогнат интеграцията на мозъка и тялото чрез прогресивно развитие. Те включват интегриране на примитивни рефлекси, като същевременно подпомагат формиране на схема на тялото, подобряване на постуралния контрол и координацията на тялото. С развитието на тези базови сензо-моторни умения се виждат подобрения в и по-сложните когнитивни функции, които подпомагат ученето. В продължение на 40 дни по 30 минути на ден SOUNDSORY® осигурява мощно стимулиране на мозъка и задейства самоорганизиращата се способност на нервната система.

КАКВА Е ЦЕЛТА? 
Основната цел на SOUNDSORY® е да създаде добър фундамент за развитие – от основите на сензорната интеграция до по-сложните когнитивни функции. Програмата се основава на теорията за невропластичността на мозъка, а именно, че той може да се променя и да създава нови невронни връзки в резултат на специфично и повтарящо се стимулиране.

Движение, баланс и координация
Двигателната програма е насочена към подобряване на проприоцептивните възприятия чрез специфични повтарящи се двигателни упражнения. Програмата с ритмична музика стимулира вестибуларната система, което помага на мозъка да интегрира по-добре информацията, свързана с позицията на тялото, баланса и движението му. 

Слухова и сензорна преработка
Целта на музикалната програма SOUNDSORY® е да активира невронните връзки в различни области на мозъка чрез слуховия канал и в крайна сметка да обучи мозъка да анализира и обработва сензорната информация по-бързо и точно. 

РИТМИЧНАТА МУЗИКА 
Реагирането на ритъма изглежда толкова обикновено и елементарно поведение. Въпреки това, ритъмът е свързан с много важни мозъчни функции, което се оказва критично за ефективната координация между умствената и физическата активност. SOUNDSORY® е специално създадена, за да акцентира ритъма на музиката. 
Музиката с ритъм кара мозъка ви да мисли, че се движите! 
Музиката е подбрана и преработена специално, за да подчертае ритъма. Дишането, говоренето, ходенето, четенето и дори сънят, целият ни живот е подчинен на ритъма. Същото важи и за животните, но съзнателното възприемане на ритъма е специфично само за хората. Пляскането с ръце в такт с музиката може и да изглежда просто, но всъщност е много сложна когнитивна функция. Независимо дали става въпрос за танц или просто за тактуване с крак, усещаме как музиката може да предизвика движение. Това е така, защото слуховата функция (сензорния орган) и вестибуларната функция (моторния орган) на ухото са взаимосвързани. По този начин музиката може да окаже влияние върху позата, баланса и координацията на тялото. Тя може да предизвика усещане за ритъм и да ви накара да се почувствате все едно се движите. С други думи, ритъмът на музиката е връзката между вестибуларната система и слуховата система и влияе върху мозъчната функция и организацията на тялото. 

Музикалната селекция в програмата следва следните принципи: 
Музиката е преработена така, че ритъмът й да бъде близък до физиологията и движението на тялото (такива например са маршовете). Това несъзнателно ангажира цялото тяло. Всяка музикална композиция трае достатъчно дълго, за да може мозъкът да свикне с ритъма, но е достатъчно кратка, за да се избегне обичайната й обработка. Ритъмът на музиката, подбрана за всеки отделен ден, се променя няколко пъти, за да провокира мозъка и неговата пластичност. 

ДИНАМИЧНИЯТ ФИЛТЪР 
Развива предвиждането, създава увереност 
Да бъдеш способен правилно да обработваш сензорната информация означава да си в състояние да предвидиш и да се адаптираш към постоянните промени в информацията, идваща от околната среда. SOUNDSORY® предава музиката с внезапни промени в тоналните контрасти, породени от тембъра и интензитета. С други думи, тези контрасти не са случайни, а се създават, за да се улесни интеграцията на ритъма на музиката. Ритъмът на музиката учи мозъка как да обработва информацията. Този процес изисква способност за предвиждане и очакване на информацията, която да се интегрира правилно и да й се реагира своевременно. Ако трябва да вземете чаша гореща вода, ще го направите внимателно, тъй като мозъкът ви преценява ситуацията и предвижда риск от изгаряне и така адаптира вашето движение и координация. Нямаше да хванете чашата по същия начин, ако водата изглеждаше студена. С други думи, мозъкът непрекъснато прави хипотези, основани на контекста, визуалната и слуховата информация, за да предскаже сензорните стимули и реакцията спрямо тях. С музиката мозъкът активно изгражда прогноза за мелодията, основана на разбирането за ритъма и темпото. Когато се потвърди прогнозата, изпитваме удовлетворение и увереност, а мозъкът подобрява способността си да остане фокусиран и развива организационните си способности. Когато нейното прогнозиране не се потвърди, се създава объркване и дезорганизация. Това се случва, когато мозъкът няма достатъчно време, за да генерира добра прогноза, или когато сензорният стимул е твърде сложен или странен. Когато не може да предизвика усещане за ритъм, музиката ще бъде когнитивно анализирана като шум. 
Динамичният филтър създава звукови контрасти, предназначени да подкрепят това прогнозиране. Тъй като музиката е много ритмична и с предсказуеми промени в интензивността, мозъкът лесно може да ги предвиди и да създаде увереност и удовлетворение. 
В допълнение, тези контрасти са предназначени да насърчават предаването на високочестотни звуци. Тези звуци активират по-голямата част от мозъчните центрове, които са чувствителни към звука. Затова те имат силен стимулиращ ефект върху слуховия орган и мозъка.

ВЪЗДУШНА И КОСТНА ПРОВОДИМОСТ 
SOUNDSORY® използва два различни начина за предаване на звука (по въздуха и през костите) и стимулиране на мозъка. Тези две системи подпомагат различните начини за сетивна обработка и взаимно се допълват. 
Почувствайте вибрацията в тялото си! 
Звукът е вибрация! Когато се движи във въздуха, използваме термина „въздушна проводимост“. Звукът се движи още по-добре през костите на тялото: това се нарича „костна проводимост“. Покрийте ушите си и говорете нормално. Чувате гласа си напълно ясно, защото пътува главно през костите на черепа. Говорете по-силно и можете да усетите, че цялото ви тяло вибрира. SOUNDSORY® предава музика през слушалки, оборудвани с въздушна и костна проводимост. Следователно музиката достига слуховите и вестибуларните канали чрез слушалките, поставени на всяко ухо, и чрез вибрация в горната част на черепа. 

Въздушна проводимост
Звукът, който идва по въздушен път, минава през мембраната на тъпанчето, преди да стигне до вътрешното ухо и да се препрати към мозъка. 
Костна проводимост
Звукът директно се препраща към вътрешното ухо, без да минава през тъпанчето. Костната проводимост е 10 пъти по-бърза от въздушната. 
Това двойно предаване на звука обучава мозъка правилно да анализира звуково съобщение. 
Освен това костната проводимост предава по-добре ниски честоти, които директно преминават към вестибюла на вътрешното ухо чрез вибрации на костите. 

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО Мозъкът оказва влияние на тялото, но и тялото влияе върху мозъка. Физическата активност променя мозъка по различни начини

SOUNDSORY® включва поредица от специални упражнения, които карат невронните мрежи в мозъка да растат и да станат по-ефективни. Упражненията за движение на тялото могат лесно да се адаптират към всеки отделен човек. Когато потребителят се опитва да ги изпълни по най-добрия начин, на който е способен, няма как да се провали. 
Упражненията в SOUNDSORY® са специално разработени и  фокусирани върху три различни аспекта: 

Движение на тялото 
Програмата SOUNDSORY® помага да се интегрират правилните примитивни рефлекси чрез серия от повтарящи се упражнения. Тези примитивни рефлекси са неволеви движения, инициирани от мозъка. При някои бебета примитивните рефлекси не успяват да се интегрират и в резултат нарастват обхватът и тежестта на моторните, комуникационните, когнитивните, емоционалните и поведенческите проблеми. 
Някои движения са посветени на създаване на правилни постурални навици чрез повишаване на мускулното напрежение. 

Контрол на времето и ритъма 
Времето и ритмичността са важни функции, които се отнасят до различни когнитивни и двигателни умения. Потребителят трябва да повтаря конкретни движения, докато бъдат интегрирани, и постепенно да ускори ритъма им. 

Баланс и пространствена ориентация
Балансираното движение и пространствената ориентация са тясно свързани със схемата и координацията на тялото. От потребителя се иска да повтаря прости и сложни движения – от стоенето на един крак до ритмични движения. 

СЛУХОВА И ВЕСТИБУЛАРНА СИСТЕМА 
Взаимосвързаните действия на слуховата и вестибуларната система играят основна роля в координацията на движението и равновесието, което, от своя страна, влияе върху мозъчната функция. 
Подобрява се точността на сензорната информация, която се изпраща от ухото до цялата нервна система. 
Функцията на ухото е да чува звуците и да усеща движенията. Това е т.нар. вестибуларно-кохлеарна система. 
Ухото е не само слухов орган, който възприема звуци, но и моторен орган, който улавя нашите движения и определя нашите баланс, ритъм и координация. Опитайте се да покриете ушите си при ходене и ще усетите значителна загуба на равновесие. 

Кохлеа 
Кохлеата е свързана с обработката на речта и музикалния анализ. Органът прилича на охлюв, покрит отвътре със специализирани клетки, които правят честотен анализ на звука. Почти 80% от общата му дължина е посветена на приемането и анализа на високочестотни звуци (от 800 Hz нагоре). Фактът, че толкова голяма част от клетките са посветени на възприемането на високи честоти, обяснява защо звуците с такива честоти осигуряват повече стимулиране на мозъка, отколкото тези с по-ниска честота. 
Тъй като патентованият динамичен филтър на SOUNDSORY® поддържа високите честоти, мозъкът постепенно се учи как да обработва тези важни честоти и да се възползва максимално от тази стимулация. 

Вестибуларна система 
Вестибуларната система е важна за позата и баланса на тялото, за мускулния тонус, координацията, усещането за ритъма, схемата на тялото, пространствената ориентация, интегрирането на двете половини на тялото и планирането на движенията. 
Вестибуларната система е отговорна за откриването на промени в позата на тялото и нейното коригиране. Състои от две торбички – utriculus и sacculus и три полуокръжни канала, изпълнени с ендолимфа. На определени места в торбичките и каналите има невроепителни статосетивни клетки, които се дразнят от движенията на ендолимфата при промени в положението на тялото. Утрикулата и сакулата са чувствителни към промените на движенията по права линия, а полуокръжните канали – при въртене. 
Вестибуларната система е много чувствителна към ритъма и движението. Това е органът, който ни кара да се движим спонтанно, когато слушаме любима песен. 

Музиката на SOUNDSORY® е специално създадена да бъде динамична и да подчертава ритъма. Тя осигурява силна вестибуларна стимулация. Въздействието се подсилва и от интегрираната технология на костната проводимост. Вестибуларната система улавя ритъма на звуците директно чрез вибрацията на костите, която я стимулира по-ефективно от звука, предаван по въздуха. 

НЕВРОПЛАСТИЧНОСТ

Помага на мозъка да развие нови невронни връзки. Показва му пътя. 
Една от най-значимите научни разработки в началото на 21. век е откриването на степента, до която невроните и невронните връзки могат да растат през човешкия живот. При 87 милиарда неврони и възможността всеки от тях да установи 30 000 връзки възможностите за развитие на мозъка са безкрайни. 

Преди няколко десетилетия учените смятаха, че хората се раждат с определен брой неврони, който остава почти непроменен през живота им. Смяташе се също, че различните области на мозъка се специализират и никога не са се отклоняват от тази си функционалност. Сега знаем, че мозъкът е много по-пластичен. Нови неврони и връзки в определени части на мозъка могат да се развиват през целия живот. И още по-ценното, при мозъчно увреждане съседни здрави нервни клетки могат да поемат функцията на увредените. Тази способност на мозъка да се променя и реорганизира, като формира нови невронни връзки, е известна като „невропластичност“ или „мозъчна пластичност“. 
Все още се проучва въпросът как можем да подкрепим и улесним тази промяна. По време на детството, докато мозъкът е все още незрял, тази пластичност е максимална. Бебетата са в състояние да интегрират огромно количество информация и поведение и да развият невронални мрежи, за да компенсират нарушенията или увредите. Начинът, по който мозъкът интегрира и обработва сензорната информация от самото раждане, ни помага да разберем как можем да насърчим мозъчната пластичност през целия живот. Налице са 3 компонента, които са фундаментални в процеса на укрепване на невронните връзки: 
Интерес 
Разбира се, собствената ни мотивация е важна, но тук говорим за „интереса на мозъка“. Трябва да „уловим“ вниманието на мозъка, за да активираме неговия интерес. Колкото по-зрял е мозъкът, толкова по-трудно е да се привлече вниманието му. В SOUNDSORY® музиката се обработва с динамичен филтър, който е предназначен да привлече вниманието на мозъка. 
Интензивност 
В процеса на укрепване на невронните връзки, мозъкът се нуждае от интензивна сетивна тренировка. Слуховата система е много подходяща да изпълнява тази задача, тъй като 70% от мозъчната стимулация идва от нея. Комбинацията от костна проводимост и двигателни упражнения превръщат SOUNDSORY® в интензивна програма, която обучава мозъка да интегрира сензорната информация по-добре. 
Повторение 
Мозъкът се нуждае от време и повторение, за да изследва нови пътища. Така например бебето повтаря многократно различни звуци и срички, преди да проговори. Изграждането на нашия мозък изисква време и повторение. Добрата новина е, щом мозъкът установи нови връзки, с времето той може да превърне тези маршрути в магистрали. Поради тази причина програмата SOUNDSORY® се състои от комбинирани музикални сесии и двигателни упражнения, които се повтарят в продължение на 40 дни.

ПРОТОКОЛ

SOUNDSORY®е 40-дневна програма, разделена на два блока от по 20 дни всеки с препоръчителна 3-седмична почивка между всяка 20-дневна сесия. Дневната сесия се състои от 30 минути слушане на музика с програма за упражнения по избор.
При всяка тренировъчна програма времето и повторението са важни. Препоръчваме да следвате предложения протокол, за да извлечете максимума от програмата. Не забравяйте да направите 3-седмична почивка между 20-дневните блокове за слушане и не правете сесията за слушане повече от веднъж на ден. Запомнете: повече не винаги е непременно по-добро!

Как и кога да гледате упражненията
С купуването на слушалките SOUNDSORY® получавате парола за достъп до канала с видео упражненията. В канала за всеки ден са предложени по 3 – 4 упражнения, които ви препоръчваме да правите, докато слушате музика. Преди да започнете сесията си, трябва да ги изгледате всички наведнъж и след това да ги правите толкова пъти, колкото можете през първите 25 минути от музикалната сесия. Обърнете внимание, че е важно да движите тялото си, било то като изпълнявате нашите упражнения, следвате двигателна програма, препоръчана Ви от Вашия терапевт, правите собствени упражнения или просто танцувате на музиката, колкото можете по-дълго в продължение на 25 минути. Отделете поне 5 минути просто за да слушате музиката и да се отпуснете.

Трябва да рестартирате програмата след прекъсване от няколко дни?
Ако сте пропуснали един ден, просто продължете оттам, откъдето сте спрели.
Ако сте започнали програмата и сте спрели за 2-3 дни, просто продължете оттам, откъдето сте спрели.
Ако сте направили повече от една седмица почивка, препоръчваме ви да започнете програмата отново.

Трябва да рестартирате дневната сесия?
Ако дневната Ви сесия бъде прекъсната по някаква причина, препоръчваме да започнете оттам, откъдето сте спрели.
Ако не сте сигурни къде сте спрели или сте я преустановили напълно, препоръчваме да спрете за деня и да започнете отново на следващия ден с програмата за следващите дни.

Сбъркали сте няколко дни?
Ако сте объркали някои дневни сесии, просто заменете тази, която сте направили, с тази, която не сте направили. Например, ако сте направили ден 3 и е трябвало да направите ден 2, просто направете ден 2 на следващия ден.

ИНДИВИДУАЛНИ НАСТРОЙКИ

Относно слушането на музиката
Ако имате слухова чувствителност, започнете с по-кратки сесии и ги увеличавайте постепенно, докато чувствителността намалее.
Ако имате непоносимост към някоя от мелодиите, пропуснете я и преминете към следващата.

Относно двигателната програма
Осъзнаваме, че не всеки ще може да следва всички упражнения точно както са демонстрирани. Най-важното е да слушате музиката и да се движите.
Ако смятате, че упражненията са твърде лесни, направете ги по-бързо или опитайте да увеличите броя на повторенията.
Ако ги намирате за твърде предизвикателни, молим ви да дадете всичко от себе си! Не се отказвайте!!
Ако наставлявате някой друг, който има сериозни затруднения, подкрепете го/я, колкото можете, модифицирайте упражненията по подходящ начин или добавете свои собствени идеи за движение.
Ако наистина Ви е много трудно, опитайте се да движите някоя част от тялото си дори и да е само за няколко минути. Това е много по-добре, отколкото да не се движите изобщо. Някои от упражненията могат лесно да се адаптират към Вашите нужди и възможности.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Докато изпълнявате програмата, трябва да се отпуснете и да избягвате да правите всичко, което изисква внимание или предизвиква стрес. Чувствайте се свободни да се движите, да играете и да танцувате, докато слушате музиката. Можете да правите нещо творческо с ръцете си или просто да се отпуснете и да се наслаждавате на музиката. 

Добри практики за организиране на сесиите 
· Избягвайте да използвате екрани, да шофирате или да се возите в движещо се превозно средство. 
· Изпълнявайте дневните сесии в момент, когато се чувствате най-спокойни. 
· За да изградите автоматизъм, ви препоръчваме да правите сесията си всеки ден по едно и също време. 
· Програмата е много динамична. Може да планирате да я правите вечер, преди да си легнете, но не трябва да отлагате заспиването си, за да направите сесията. Избягвайте да спите по време на сесиите си. 
· Ако се чувствате прекалено уморени, за да правите ежедневната си сесия, не се насилвайте. 

Добри практики преди стартирането на дневна сесия 
· Уверете се, че слушалките са заредени. 
· Уверете се, че сте свободни през следващите 30 минути.
· Адаптирайте силата на звука, за да вие е комфортно. Не твърде шумно, но не и твърде ниско. 
· Обърнете внимание на номера на сесията, която ще правите. 
· Уверете се, че горната част на слушалките допират черепа ви (костна проводимост). 

Добри практики, докато слушате сесии: „Отворете ушите си“
· Чувствайте се свободни да се движите: ходете, танцувайте, бягайте …
· Чувствайте се свободни да творите: рисувайте, оцветявайте, конструирайте …
· Чувствайте се свободни да играете: карти, пъзели, лего …
· Може да се отпуснете
· Избягвайте стресиращите дейности
· Избягвайте яденето и дъвченето
· Избягвайте екрани
· Избягвайте да говорите
· Избягвайте шофиране

Добри практики, докато правите упражненията: „Правете всичко по силите си“
· Използвайте огледало
· Не бързайте и направете онова, което е по силите ви
· Повторете упражненията за деня, ако се чувствате добре
· Адаптирайте упражненията към това, което сте способни да вършите

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ
Независимо дали детето ви има затруднения, дали е малко или тийнейджър, сигурно си мислите, че следването на 40-дневна програма ще бъде истинско предизвикателство не само за него, но и за вас. Ето някои съвети, които могат да ви помогнат.
Изпълнението на програмата отнема време. Ако е възможно, обяснете на детето каква е целта й. Обяснете положителните промени, които ще възникнат. Имайте предвид, че мотивацията е част от успеха на всяка програма! Не насилвайте детето си да я изпълнява, а потърсете начин то да я приеме и да й се наслаждава. Позитивното насърчаване може да е от полза, както и използването на визуални календари или графици. Важно е обяснението да се адаптира към възрастта и разбирането на детето. Ето и някои полезни съвети:

Запознайте детето с технологията:
Костната проводимост е много интригуваща. Може да обясните как костите ни чуват. Позволете на детето само да изпита костната проводимост. Обяснете му, че тя отвежда звука директно в мозъка, като заобикаля някои части на ухото.
Накарайте детето да запуши ушите си с ръце и да говори на глас, за да го почувства в главата си.
Накарайте детето да сложи една ръка върху главата си, да затвори уста и да каже м-м-м-м-м-м. Така ще усети вибрациите в главата си.
Докато държите SOUNDSORY® в ръка, увеличете максимално силата на звука и помолете детето да докосне с пръсти костния проводник в горната част на лентата, за да почувства вибрациите.
Динамичното филтриране е много изненадващо. Може да насочите вниманието на детето към динамичния филтър, като го помолите да ви казва всеки път, когато забележи контрасти в музиката, дори и да са съвсем леки. Можете да обясните, че мозъкът е много чувствителен към тези внезапни промени и това е начин да се привлече вниманието му.
Музиката е разнообразна и вълнуваща. В програмата са включени много различни стилове музика. Нека детето се опита да познае стила. Ако не може, нека опита да се движи или танцува в такт с нея.

Мотивиране за участие в сесиите
SOUNDSORY® може да се използва от цялото семейство. Винаги е добре да покажете, че мама или татко също използват SOUNDSORY®. Това може да предизвика интереса на детето и да го накара да се чувства по-комфортно при употребата им. Това е добра възможност да правите нещо специално с детето си. Покажете му, че то не е единственото, които има трудности, и че всеки може да се възползва от програмата!
Създайте условия да провеждате сесиите по едно и също време на деня, което помага да се създадат добри навици за слушане.
Ако след всички обяснения, детето все още се инати и не иска да използва SOUNDSORY®, ето и най-мотивиращия съвет: Покажете на детето как може да активира Bluetooth режима и да свърже слушалките с телефона си. Нека след това слуша някои от любимите си песни с новите си готини безжични слушалки! След това поставете условие – първо слуша SOUNDSORY®, след което може да слуша една от неговите песни!

По време на сесиите
SOUNDSORY® е чудесна възможност да играете с детето си. Опитайте да правите нещо, което наистина харесвате – рисуване, моделиране, лего строителство. Това е начин да споделите приятен момент с детето си в свят, който е много зает и винаги се движи.

Видео упражнения
Видеата с упражненията за всеки ден са показани на https://soundsory.com/category/exercises/[/url]
С купуването на SOUNDSORY® ще получите парола за достъп до тях.

Мнения от клиенти

Мнения

Все още няма мнения.

Бъдете първи! Напишете мнение за “Слушалки с музикално-двигателна програма за мозъка и тялото SOUNDSORY”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Поседно разгледани