Обучения

# Наименование Дата Място Онлайн провеждане Продължителност Кредити Цена в BGN Водещ
1 Рисунката като метод за диагностика на детското развитие 5-6 март София не 16 часа/2 дни/ 1 350 Марияна Павлова
2 Рисунката като проективен метод за работа с деца 30 април - 1 май София не 16 часа/2 дни/ 1 350 Марияна Павлова
3 Техники за масаж и стимулация на лицевата, оралната и артикулаторната моторика 19-20 март София онлайн или присъствено 32 часа/2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 500 Светлана Картунова
4 Сензорна зала - подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда 2-3 април София онлайн или присъствено 32 часа/2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 500 Светлана Картунова
5 Сензорна зала - подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда 9-10 юни Бургас онлайн или присъствено 32 часа/2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 500 Светлана Картунова
6 Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и комуникацията 16-17 април София онлайн или присъствено 16 часа/2 дни/ 1 350 Светлана Картунова
7 Логопедична терапия при нарушения на оралномоторните и хранителни механизми 18-19 юни София онлайн или присъствено 16 часа/2 дни/ 1 350 Светлана Картунова