Обучения

# Наименование Дата Място Онлайн провеждане Продължителност Кредити Водещ
1 Рисунката като метод за диагностика на детското развитие 16-17 октомври София не 16 часа/2 дни/ 1 Марияна Павлова
2 Рисунката като проективен метод за работа с деца 20-21 ноември София не 16 часа/2 дни/ 1 Марияна Павлова
3 Техники за масаж и стимулация на лицевата, оралната и артикулаторната моторика 4-5 декември София да 32 часа/2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 Светлана Картунова
4 Сензорна зала - подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда 27-28 ноември София да 32 часа/2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 Светлана Картунова
5 Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и комуникацията 18-19 декември София да 16 часа/2 дни/ 1 Светлана Картунова
6 Логопедична терапия при нарушения на оралномоторните и хранителни механизми 9-10 октомври София да 16 часа/2 дни/ 1 Светлана Картунова