Обучения

# Наименование Дата Място Онлайн провеждане Продължителност Кредити Цена в BGN Водещ
1 Рисунката като метод за диагностика на детското развитие по заявка - не 16 часа /2 дни/ 1 оферта при запитване Марияна Павлова
2 Рисунката като проективен метод за работа с деца по заявка - не 16 часа /2 дни/ 1 оферта при запитване Марияна Павлова
3 Техники за масаж и стимулация на лицевата, оралната и артикулаторната моторика 21-22. октомври 2023 г. София онлайн или присъствено 32 часа /2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 500.00 лв. Светлана Картунова
4 Сензорна зала - подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда 30 септември - 01 октомври 2023 г. София онлайн и присъствено 32 часа /2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 500.00 лв. Светлана Картунова
5 Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и комуникацията предстои София онлайн и присъствено 16 часа /2 дни/ 1 350.00 лв. Светлана Картунова
6 Логопедична терапия при нарушения на оралномоторните и хранителни механизми предстои София онлайн и присъствено 16 часа /2 дни/ 1 350.00 лв. Светлана Картунова