Обучения

# Наименование Дата Място Онлайн провеждане Продължителност Кредити Водещ
1 Рисунката като метод за диагностика на детското развитие Предстои София не 16 часа/2 дни/ 1 Марияна Павлова
2 Рисунката като проективен метод за работа с деца Предстои София не 16 часа/2 дни/ 1 Марияна Павлова
3 Техники за масаж и стимулация на лицевата, оралната и артикулаторната моторика Предстои София да 32 часа/2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 Светлана Картунова
4 Сензорна зала - подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда Предстои София да 32 часа/2 дни тренинг + 2 дни индивидуална практика и супервизия/ 2 Светлана Картунова
5 Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и комуникацията Предстои София да 16 часа/2 дни/ 1 Светлана Картунова
6 Логопедична терапия при нарушения на оралномоторните и хранителни механизми Предстои София да 16 часа/2 дни/ 1 Светлана Картунова