Статии

Езиково-говорно развитие при деца на 2–3 години

Езиково-говорно развитие при деца на 2–3 години
 • На възраст 2-3 години речникът на детето продължава да се обогатява с повече по вид и брой думи и звукове.
 • Ще можете да разбирате по-голяма част от това, което детето Ви казва, въпреки изпитваните от него затруднения с някои звукове.
 • Детето ще съставя изречения от по няколко думи, в които ще се усеща намек за граматика и правилна структура.
 • Детето все повече ще развива умения и ще демонстрира желание за водене на разговор.
 • Посъветвайте се с логопед, ако изпитвате притеснения относно езиково-говорното развитие на детето.

РЕЧНИК

На тази възраст детето ще запомни, ще разбира и ще се научи да използва значително по-богат речник. Ще забележите, че наборът от изричани думи се увеличава почти всеки ден. Като цяло на 2-3 годинки детето ще разбира повече, отколкото ще може да каже.

Детето ще използва много съществителни имена (например „бебе“, „приятел“ и „кола“), но вече все по-често ще чувате от него и други видове части на речта. Например:
 • Глаголи – като „играя“ и „отивам“.
 • Прилагателни имена – като „мокър“ и „болен“.
 • Местоимения – като „аз“ и „ти“.
 • Предлози – като „във“ и „на“.
 • Детето ще започне да използва думи за количество (например „повече“ и „най-много“), както и думи за формулиране на въпроси (например „кой“, „какво“ и „къде“). В речника му все по-често ще присъстват местоименията „аз“, „мое“ и „ти“. До навършване на 3-годишна възраст то ще разбира разликата между „мое“ и „твое“.

  ИЗРЕЧЕНИЯ И ГРАМАТИКА

  В процеса на езиково-говорното си развитие, на възраст около 2 годинки детето ще започне да използва изречения от по две думи. До 3-годишна възраст то ще може да формулира изречения от три или повече думи – например „Мама качва в колата“ или „Аз отивам там“.

  Все по-отчетлива ще става тенденцията в речта на детето да се долавя граматика и структурираност на изреченията. Не рядко ще го чувате да говори в минало време (например „ходих“, „скочих) и в множествено число (например „котки“, „коне“), макар че на този етап използването им вероятно ще е съпътствано с граматични неточности.

  РАЗБИРАНЕ

  Процесът на езиково-говорно развитие включва овладяване от детето на умение да разбира повече от това, което му се казва, и да оценява интонацията, с която е казано.

  Детето ще разбира прости инструкции, ако се отнасят за неща, които са му познати (например „Вземи играчките и ги сложи в кутията“), но все още ще му е трудно да следва инструкции, свързани с нови дейности или засягащи непознати теми. То ще може да отговаря на въпроси „кой“, „какво“ и „къде“, но ще изпитва затруднения да отговаря на въпроси „защо“ и „как“.

  Детето все по-коректно ще може да преценява по интонацията на гласа Ви какви емоции изпитвате в дадения момент – щастливи ли сте, или ядосани.

  Езиково-говорно развитие при деца на 2–3 години

  ПРОИЗНОШЕНИЕ

  До навършването на 3-годишна възраст детето ще използва в думите си повечето звуковете, но е много вероятно някои от тях да произнася по начин, различен от този на възрастните.

  Когато детето навърши 2 години, непознатите хора ще могат да разбират около половината от това, което то изговаря. Към навършването на 3 години, непознатите вече ще разбират около три четвърти от речта му.

  РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗГОВОР

  Детето постепенно ще овладява умение за „говорене един след друг“, т.е. ще се научава, че може да започне да говори едва след като другият е завършил мисълта си.

  Детето ще успява да провежда кратки разговори с Вас и ще проявява желание да разказва за неща, случили се през деня. С Ваша помощ все по-успешно ще съставя простички истории. Например: то казва „Аз ходих пазарувам“, Вие го питате: „И какво купи в магазина?“, а то отговаря „Купих хляб.“

  До 3-годишна възраст детето ще е в състояние да разказва кратки „измислени“ истории въз основа на преживяванията си, но вероятно ще пропуска редица подробности. То ще говори за хора и предмети, които не присъстват в дадения момент и не са пред погледа му (например: „Баба е в магазина“, „Моята топка е на дървото“) и речта му ще става по-разбираема. Възможно е да започне да имитира Вашето произношение или това на други възрастни хора, които са от близкото му обкръжение.

  На тази възраст детето ще плаче все по-малко, ако не успее да направи нещо или е разочаровано по някаква причина. И обяснението е, че сега то може да използва думи, за да Ви обясни проблема и да поиска помощ от Вас.

  Езиково-говорно развитие при деца на 2–3 години

  ИГРА

  До навършване на 3 години детето ще може да играе и да говори едновременно. Например: ще казва комбинация от думи, сякаш принадлежат на играчката, която е взело. Все по-често ще проявява интерес към и ще има желание за участие в съвместни занимания с други деца, с които ще си споделят играчките и ще се редуват.

  Не се изненадвайте, ако чуете детето да си говори само, модулирайки силата и височината на гласа си, както и интонацията.

  Израстването в двуезично или многоезично семейство не влияе върху възрастта и темповете, с които детето ще се научи да използва езиците. Възможно е първоначално то да смесва в едно изречение думи от различните езици, но тази практика ще бъде изоставена във времето.

  КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ПОДКРЕПА ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

  Ако по някакви причини сте обезпокоени относно езиково-говорното развитие на детето, препоръчително е да потърсите консултация с логопед или с друг специалист в сферата. Същото е желателно и ако забележите при детето някой от следните признаци:
 • Не общува чрез думи.
 • Речта му е трудноразбираема.
 • Спряло е да прилага езиково-говорни умения, които преди това е демонстрирало, че притежава.
 • Децата постоянно овладяват нови и надграждат стари умения в процеса на своето порастване. Порядъкът на научаване е един и същи при повечето деца и винаги новото се основава на последно усвоеното. Малките разлики в това кога децата развиват конкретно умение обикновено не са причина за безпокойство.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *