Статии

Езиково-говорно развитие при деца на 1–2 години

Езиково-говорно развитие при деца на 1–2 години
 • След навършването на 1 годинка детето научава много нови думи. На 2 години вече може да ги комбинира в съвсем кратки изречения.
 • Малкото дете общува посредством думи, жестове и промяна на интонацията.
 • С наближаване на възраст 2 години детето ще говори все по-разбираемо за Вас.
 • Потърсете консултация със специалист в сферата, ако изпитвате притеснения относно езиково-говорното развитие на детето.

ЕЗИКОВО-ГОВОРНО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА НА 1–2 ГОДИНИ

На тази възраст детето ще запомни, ще разбира и ще се научи да използва значително по-богат речник – и като брой на думите, и като видове части на речта. Отначало ще преобладават съществителните имена – например „куче“ и „автобус“. Впоследствие ще усвои и няколко глагола – например „ям“ и „бягам“. На следващ етап ще включи и прилагателни имена – например „голям“ и „син“.

Детето на възраст 1–2 години ще общува посредством реално съществуващи и измислени думи, комбинирайки ги с различни звуци и жестове и променяйки интонацията си.

РАЗБИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ЕЗИКОВО-ГОВОРНО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА НА 1–2 ГОДИНИ

На възраст около 12 месеца детето ще започне да разбира имената на неща, които вижда постоянно и използва най-често. Например:
 • Думи за традиционни предмети – като „чаша“ и „кукла“.
 • Думи за частите на тялото – като „корем“ и „пръсти на краката“.
 • Думи за дрехи – като „чорап“ и „шапка“.
 • Обичайна практика за малкото дете е използването на една и съща дума за обозначаване на различни неща – например адресиране на всички животни с думата „куче“.

  На възраст около 15 месеца детето все по-често ще посочва предмети и ще настоява да ги назовавате с думи.

  На възраст около 18 месеца детето ще започне да се обръща към себе си по име, а скоро след това ще включи в речника си и местоимението „аз“, постепенно осъзнавайки се като самостоятелен човек със собствени идеи.

  На възраст между 1 и 2 годинки детето ще разбира:
 • Познати фрази - например „Дай ми топката“.
 • Кратки инструкции – например „Спри това“.
 • Прости обяснения - например „Слънцето грее силно, нека си сложим шапки“.
 • Езиково-говорно развитие при деца на 1–2 години

  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДУМИ И ИЗРЕЧЕНИЯ

  Езиково-говорното развитие включва усвояване на умение за използване на думи и изречения.

  На възраст около 12 месеца детето ще започне да общува с Вас посредством думи. Не се изненадвайте, ако намери за изключително забавно повтарянето на една и съща дума отново и отново. Няма да са редки случаите и когато чувате от него измислени думички.

  До навършване на 18 месеца детето ще е запомнило и ще може да използва между 20 и 100 реално съществуващи думи. Ще забележите, че речникът му се обогатява почти всеки ден.

  На възраст около 2 години детето все по-често ще комбинира по две думи в своеобразни словосъчетания - например „кола на мама“ или „аз отивам“. На този етап ще борави само с няколко описателни думи (например „голям“ или „червен“), а оформяните комбинации ще се състоят главно от съществителни имена и някои глаголи (например „куче яде“, „кола тръгва“).

  ПРОИЗНОШЕНИЕ

  Детето ще използва определен набор от фонеми, но много често ще ги произнася по начин, различен от този на възрастните. Друг вариант е да пропуска последния звук или сричка от думата – например „кот“ вместо „котка“.

  Произношението на детето често ще бъде трудно разбираемо. Но приблизително около навършването на 2 годинки изговореното от него ще бъде поне наполовина разбирано от непознати хора.

  Езиково-говорно развитие при деца на 1–2 години

  РАЗГОВАРЯНЕ И ОБЩУВАНЕ

  Усвояването на умения да се води разговор и да се общува е част от езиково-говорното развитие.

  На възраст 1–2 години детето ще започне да провежда кратки разговори, привличайки вниманието към нещо. Например: може да каже „Това какво?“ или да използва измислена дума в комбинация с посочване с пръстче към нещото, което го вълнува.

  Детето все по-често ще може да отговаря на прости въпроси и ще разбира разликата в интонацията Ви, когато общувате с него. На този етап то вече ще осъзнава, че посочвайки някъде и казвайки „Виж“, Вие искате да привлечете вниманието му и то да погледне към нещо.

  Като цяло на тази възраст детето ще разбира повече, отколкото ще може да каже. То ще иска да го разбирате по-лесно и затова все по-често ще комбинира различни думи с жестове, ще променя ритъма си на говорене и интонацията на гласа си.

  Израстването в двуезично или многоезично семейство не влияе върху възрастта и темповете, с които детето ще се научи да използва езиците. Възможно е първоначално то да смесва в едно изречение думи от различните езици, но тази практика ще бъде изоставена във времето.

  КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ПОДКРЕПА ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

  Децата постоянно овладяват нови и надграждат стари умения в процеса на своето порастване. Порядъкът на научаване е един и същи при повечето деца и винаги новото се основава на последно усвоеното. Малките разлики в това кога децата развиват конкретно умение обикновено не са причина за безпокойство. Ако по някакви причини сте обезпокоени за езиково-говорното развитие на детето, препоръчително е да поискате консултация с логопед или с друг специалист в сферата на ранното детско развитие. Същото е желателно и ако забележите при детето някой от следните признаци:
 • Не проявява интерес към различни звуци.
 • Не реагира при изричане на името му.
 • Не се опитва да общува чрез бърборене, думи или жестове.
 • Спряло е да прилага езиково-говорни умения, които преди това е демонстрирало, че притежава.
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *