Статии

Езиково-говорно развитие при деца на 3–4 години

Езиково-говорно развитие при деца на 3–4 години
 • Детето на възраст 3-4 години ще може да разказва кратки истории и да прави коректна връзка между някои емоции и наименованията им.
 • Изреченията на детето ще стават по-дълги и по-усложнени, но все още ще са налице някои граматически неточности.
 • На 3-4 години детето ще може да разбира по-сложни инструкции и да осмисля малко по-дълги обяснения.
 • Посъветвайте се с логопед, ако изпитвате притеснения относно езиково-говорното развитие на детето.

РЕЧНИК

3-4-годишното дете ще научава все повече нови думи, слушайки Вас и други възрастни от обкръжението си. Естествен източник на познания за него ще се явяват и по-разнообразните преживявания в ежедневието му, както и слушането на прочетени на глас книги.

На тази възраст детето все още ще разбира повече думи, отколкото ще може да каже. То ще научи и ще използва:
 • По-голям брой съюзи – например „защото“, „и“ или „ако“.
 • Повече числителни имена.
 • Наименования на категории – например „зеленчуци“ или „животни“.
 • Наименования на семейни връзки – например „леля“ или „брат“.
 • Детето на 3-4 години ще е в състояние да назове основни емоции като „щастлив“, „тъжен“ и „ядосан“.

  ИЗРЕЧЕНИЯ И ГРАМАТИКА

  Детето все повече ще овладява умението да формулира изречения с по-коректна в граматическо и структурно отношение подредба на думите.

  То ще започне да използва по-сложни формулировки, включващи думи като „защото“, „така че“, „ако“ и „кога“. Например: „Не ми харесва това, защото е гадно“.

  Освен това детето ще усложнява изказа си, добавяйки уточнения за притежание (например „шапката на татко“) и все по-често ще го чувате да се изразява правилно в минало и в сегашно време (например „говореха“ и „говорят“).

  На този етап в езиково-говорното си развитие детето ще се чувства по-уверено в използването на местоименията „аз“, „ти“ и „мен“. Но вероятно ще допуска грешки при даването на отговор на въпроси с отрицателна форма в тях. Например: ако го попитате „Не искаш ли да отидем в парка?“, възможно е да Ви отговори „Не искам да не отида“.

  Езиково-говорно развитие при деца на 3–4 години

  УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗГОВОР

  На 3-4 години детето ще може да разказва истории, съобразени с конкретна тема, имащи начало и край. Но най-вероятно ще се нуждае от периодични подкани, за да поддържа разказването. Затова може и да се наложи от време на време да го питате „И след това какво се случи?“.

  Детето ще може да разсъждава, да предвижда нещата и да започне да изразява съпричастност. Все по-често ще го чувате да задава въпроси „какво“, „защо“, „къде“, „кой“ и „как“, проявявайки типично детско любопитство и следвайки импулса си да опознава заобикалящия го свят.

  Когато детето наближи 4-годишна възраст, то ще започне да Ви разказва за своите мисли. Най-често ще инициира разговора с думите „Познай какво?“, а след това ще се впуска в различни теми, задавайки все по-абстрактни и сложни въпроси. Например: „Ако продължи да вали, ще трябва ли да построим лодка, за да стигнем до баба?“.

  До навършване на 4 години повечето възрастни ще разбират сравнително лесно какво им казва детето, въпреки че то може да не произнася всички думи по правилния начин.

  РАЗБИРАНЕ

  Ако детето не разбира какво му казвате, най-вероятно ще Ви помоли да му обясните или ще попита за значението на определени думи.

  То вече ще разбира малко по-сложни инструкции, изискващи изпълнението на две действия, но трябва да се отнасят за неща, които са му познати. Например: „Когато отворя вратата, хвани ръката ми и заедно ще излезем навън.“

  През повечето време 3-4-годишното дете ще разбира отправените към него въпроси и дадени по-комплексни обяснения особено ако са за нещо, което се случва в момента и което може да види. Например: „Когато слънцето огрява нещо дълго време, го затопля. Водата в купата на кучето е стояла на слънце. Почувствай колко е топла сега“.

  Навършвайки 4 години, детето ще може да разбира и използва думи, за да изрази емоции като „щастлив“, „тъжен“, „ядосан“ или „изненадан“. Също така ще свързва коректно един или повече цвята с наименованията им и ще може да сравнява две неща (например „Този ​​морков е по-дълъг от този.“).

  ИГРА И УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ

  На 3-4-годишна възраст детето ще може да води прости преговори със своите връстници. Например: ще изразява мнението си кой може да играе с играчката пръв.

  На 4 годинки детето дори ще е в състояние да обясни защо иска конкретно нещо от свое другарче. Например: „Мога ли да взема зеления молив? Искам да оцветя тревата.“

  И на тази възраст детето ще продължи да използва научените думи в различни ролеви занимания. Например: ще се преструва, че е майката в играта и ще копира интонацията и произношението на своята майка.

  Израстването в двуезично или многоезично семейство не влияе върху възрастта и темповете, с които детето ще се научи да използва езиците. Възможно е първоначално то да смесва в едно изречение думи от различните езици, но тази практика ще бъде изоставена във времето.

  Езиково-говорно развитие при деца на 3–4 години

  КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ПОДКРЕПА ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

  Ако по някакви причини сте обезпокоени относно езиково-говорното развитие на детето, препоръчително е да поискате консултация с логопед или с друг специалист в сферата. Същото е желателно и ако забележите при детето някой от следните признаци:
 • Не формулира изречения от по 3 думи.
 • Не показва разбиране на прости инструкции – например „Моля, подай ми лъжицата!“.
 • Речта му е трудноразбираема.
 • Спряло е да използва езиково-говорни умения, които преди това е демонстрирало, че притежава.

  Децата постоянно овладяват нови и надграждат стари умения в процеса на своето порастване. Порядъкът на научаване е един и същи при повечето деца и винаги новото се основава на последно усвоеното. Малките разлики в това кога децата развиват конкретно умение обикновено не са причина за безпокойство.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *