Статии

Езиково-говорно развитие при деца на 4–5 години

Езиково-говорно развитие при деца на 4–5 години
 • 4-5-годишното дете все повече ще овладява умението да води разговори. То ще започне да използва по-дълги изречения и да спазва по-стриктно „говоренето един след друг“.
 • На тази възраст детето ще може да формулира мислите си, да разказва истории и да описва емоции.
 • Възрастните ще разбират по-голяма част от това, което детето им казва.

Посъветвайте се с логопед, ако изпитвате притеснения относно езиково-говорното развитие на детето.

РЕЧНИК

На възраст 4-5 години детето научава и използва по-активно:
 • Свързващи думи – например „кога“ и „но“.
 • Думи, адресиращи сложни емоции – например „объркан“, „разстроен“ и „възхитен“.
 • Думи, които кореспондират с неща, случващи се в мозъка му – например „не знам“ и „помня“.
 • Предлози за място – например „между“, „горе“, „долу“ и „отгоре“.
 • Значително се обогатява наборът от прилагателни имена, които детето ще започне редовно да използва, осъзнавайки, че му помагат да обяснява нещата по-добре. Например „празно“ и „смешно“.

  Детето на възраст 4-5 години ще става все по-умело в боравенето с езика, когато опитва да даде формулировка на своите мисли и идеи. Но и на този етап все още ще разбира много повече думи, отколкото ще може да използва.

  ИЗРЕЧЕНИЯ И ГРАМАТИКА

  Като част от езиково-говорното си развитие 4-5-годишното дете ще започне да говори с все по-сложни изречения. То ще може да подреди последователно до 9 думи, като съединява простите изречения със съюзи като „и“ или „защото“.

  Наближавайки 5 годинки, детето ще започне да използва различни видове изречения за описание на едно и също нещо. Например: „Кучето гонеше котката.“ или „Котката беше преследвана от кучето.“.

  На тази възраст детето вече ще знае всички различни окончания на думите. Но то най-вероятно все още ще допуска някои граматически грешки. Например: „Те искате да отидат“ вместо „Те искат да отидат“.

  Детето ще може да говори за неща, които са се случили в миналото или ще се случат в бъдеще, а не само за това, което става в настоящето. То ще се справя значително по-добре с прилагането на минало време, с употребата на множествено число (например „кон“ – „коне“) и с използването на местоимения (например „те“, „негови“ и „нейни“).

  Езиково-говорно развитие при деца на 4–5 години

  РАЗБИРАНЕ

  4-5-годишното дете ще разбира и използва думи, които обясняват кога нещата се случват (например „преди“, „след“ и „следващата седмица“). Възможно е и на тази възраст да изпитва трудности с осмислянето на по-сложни идеи (например „по едно и също време“) и да не разбира всички инструкции, отправени към него.

  Детето ще може да следва инструкции, изискващи изпълнението на две действия дори и ако се касае за нещо непознато. Например: „Дай билета си на онзи човек и той ще го скъса. След това ще можем да влезем в киното.“ Възможно е понякога детето да игнорира дума/думи, уточняващи последователността на извършване на нещата, и да предприеме изпълнение на основното, което е грабнало вниманието му. Например: може да тръгне да влиза в киното, пренебрегвайки думата „преди“ в изречението.

  ПРОИЗНОШЕНИЕ

  До навършване на 4 години и половина възрастните ще могат да разбират почти всяка дума, която детето им казва.

  То все още може да изпитва затруднения с артикулацията на някои звукове на речта и вероятно понякога ще произнася грешно по-сложни думи, пропускайки звукове. Например: ще казва „йокя“ вместо „рокля“ или „пагети“ вместо „спагети“.

  УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗГОВОР И РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ

  Детето ще става все по-добро в разказването на истории, въпреки че понякога може да се впуска в прекалени детайли, а друг път – да дава недостатъчна информация. Възможно е и да изпитва трудности с пресъздаване на коректната последователност на нещата, за които говори. Също така понякога краят на неговата история може да няма логически смисъл или да изглежда внезапен.

  Детето ще усъвършенства умението да започне да говори, след като другият събеседник е приключил изказването си. Все по-адекватно ще адаптира интонацията и височината на гласа си спрямо ситуацията. Например: ще отправя молба с учтив тон и изразите „може ли“ и „ако може“.

  Детето ще започне да излага исканията си по-дискретно и в по-ясна форма. Например: „Това мирише добре!“, когато иска нещо за ядене.

  На 4-5-годишна възраст детето ще започне да използва всичко научено до този момент за езика, за да предизвиква раздразнение у отсрещния или да разказва смешни неща.

  Израстването в двуезично или многоезично семейство не влияе върху възрастта и темповете, с които детето ще се научи да използва езиците. Възможно е първоначално то да смесва в едно изречение думи от различните езици, но тази практика ще бъде изоставена във времето.

  Езиково-говорно развитие при деца на 4–5 години

  КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ПОДКРЕПА ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

  Ако по някакви причини сте обезпокоени относно езиково-говорното развитие на детето, препоръчително е да поискате консултация с логопед или с друг специалист в сферата. Същото е желателно и ако забележите при детето някой от следните признаци:
 • Не използва кратки изречения като средство за общуване.
 • Изпитва затруднения да провежда разговор.
 • Не разбира инструкции, изискващи изпълнението на две действия – например „Остави влакчето и ела тук.“
 • Спряло е да прилага езиково-говорни умения, които преди това е демонстрирало, че притежава.
 • Децата постоянно овладяват нови и надграждат стари умения в процеса на своето порастване. Порядъкът на научаване е един и същи при повечето деца и винаги новото се основава на последно усвоеното. Малките разлики в това кога децата развиват конкретно умение обикновено не са причина за безпокойство.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *