Статии

Езиково-говорно развитие при деца на 5–8 години

Езиково-говорно развитие при деца на 5–8 години
 • На възраст между 5 и 8 години детето вече ще притежава добри познания относно звуковете и тяхната роля за създаване на думи, което ще го улесни в усвояване на умението да чете.
 • Вие ще можете да разбирате всичко, което 5-годишното дете казва.
 • Детето ще развива и подобрява умението си да разбира и да използва граматически правила. Изреченията му ще стават по-сложни и с повече смисъл.
 • Научаването на нови думи от детето е непрестанен процес.

РАННА ГРАМОТНОСТ И ЗВУКОВЕ НА РЕЧТА

5-годишното дете вече ще знае, че думите са съставени от различни звукове, обединени в срички. Когато слуша, то все по-лесно ще идентифицира думите, започващи с един и същи звук – например „Мама меси мекици.“ Също така ще забелязва думите, които звучат еднакво, и ще се забавлява да ги римува – например „копче“ и „топче“, „дете“ и „чете“ и др.

На 6-годишна възраст детето ще може да прочита кратки истории от лесни думи, звучащи така, както се изписват – например „дом“, „мама“, „сок“ и др. Не се изненадвайте, ако го видите да опитва да преписва и копира букви от азбуката.

Навършвайки 8 години, детето ще започне да разбира смисъла, вложен в даден текст. То ще се научи да чете самостоятелно и това може да се превърне в любимото му занимание. На тази възраст детето ще развие и начално умение за писане на кратки и не сложни истории.

Към навършване на 5 години непознатите хора ще разбират всичко, което детето говори.

РЕЧНИК

5-годишното дете ще може да използва правилните форми на глаголите, за да описва минали и бъдещи събития. Например: ще каже „Играх с Митко“, за да конкретизира, че действието вече се е случило, и „Ще играя с Митко“, за да уточни, че действието предстои да се случи. Детето ще започне и да разбира някои понятия за време – например „нощ“, „ден“ и „вчера“.

На възраст между 5 и 6 години детето ще затвърди познанието, че една дума може да има различни значения в зависимост от контекста, в който е поставена. Например: “На небето прогърмя гръмотевица“ и „Гласът му прогърмя в тихата стая.“ Ще научава все повече метафори и ще опознава метафоричния език. Например: „Сърцето му падна в петите“.

С навършването на 8 години детето ще започне да разбира хумора в шеги, да осмисля и да отговаря на гатанки и да използва езика по абстрактен начин.

Детето все по-умело ще сравнява две неща, използвайки думата „като“. Например: „Те плуват като риби“.

Езиково-говорните умения се развиват и усъвършенстват най-добре чрез прилагането им на практика. При детето това се изразява в постоянно разговаряне с други хора, четене на книги и посещаване на часовете в училище.

Усъвършенстването на езиково-говорните умения на детето ще продължи през целия училищен период.

Езиково-говорно развитие при деца на 5–8 години

РАЗБИРАНЕ И ИЗПОЛВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ

До навършване на 5-годишна възраст детето ще може да изпълнява сложни инструкции, изискващи осъществяването на няколко поетапни действия.

Детето ще формулира мисълта си все по-правилно в граматично и структурно отношение, ще разпознава отделните видове изречения и ще може да комбинира думите така, че да описва едно и също събитие чрез различни формулировки. Например: „Кучето подгони котката.“ или „Котката беше преследвана от кучето.“. Когато прави описания, обаче, детето на възраст между 5 и 8 години може да изпитва затруднения с осмислянето на логическата последователност „кой на кого какво прави“.

До навършване на 8-годишна възраст детето ще може да използва сложни съчинени изречения със съюзи като „и“ или „но“. Например: „Днес е рожденият ден на Дани и той иска да играем видеоигри“. За детето това ще е начин да обясни кога едно събитие зависи от друго. Например: „Дани иска да играе видеоигри, но трябва да изчака Мария“.

РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ

На възраст между 5 и 8 години детето вече ще притежава много добри умения за разказване. Историите му, измислени или по действителни събития и преживявания, ще стават все по-дълги и по-подробни и вероятно ще съдържат повече смисъл. Те могат да са съобразени с конкретна тема, да следват сюжет, да съдържат логически последователни действия и да имат главен герой. Например: „Лодката потъна и затова момчето трябваше да плува до брега“.

Овладявайки постепенно и практикувайки все по-активно езика, уменията на детето да разказва истории ще се усъвършенстват, а Вие все по-лесно ще разбирате за кого става дума в разказа му.

На възраст между 5 и 8 години детето ще може:
 • Да използва правилно различни свързващи думи – например „защото“, „тогава“, „сега“, „когато“, „преди“, „докато“ и „въпреки че“.
 • Да борави с различни видове изречения, за да предостави една и съща информация.
 • Да използва коректно местоимения по време на разказването – например „той“, „тя“ и „те“.
 • Да разбира разликата между факт и теория, между „Какво се случи?“ (т.е. какъв е фактът) и „Защо мислиш, че...?“ (т.е. теоретизиране, размишляване върху факта и изказване на лично мнение).
 • При дете, отглеждано в двуезично или многоезично семейство, достигането на определени етапи в езиково-говорното му развитие може да отнеме по-дълго време и причината е, че то усвоява едновременно думи на повече от един език. Обикновено няколко месеца след постъпване в начално училище детето ще започне да говори на основния си език толкова добре, колкото и неговите връстници.

  Езиково-говорно развитие при деца на 5–8 години

  КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ПОДКРЕПА ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

  Ако по някакви причини сте обезпокоени относно езиково-говорното развитие на детето, препоръчително е да поискате консултация с логопед или с друг специалист в сферата. Същото е желателно и ако забележите при детето някой от следните признаци:
 • Речта му е трудноразбираема и не използва цели изречения.
 • Изпитва затруднения да следва инструкции, изискващи изпълнението на няколко последователни действия – например „Моля те, сгъвай и оставяй пижамата си на леглото, след като си се облякъл.“
 • Заеква или фъфли при говорене.
 • Спряло е да използва езиково-говорни умения, които преди това е демонстрирало, че притежава.
 • Децата постоянно овладяват нови и надграждат стари умения в процеса на своето порастване. Порядъкът на научаване е един и същи при повечето деца и винаги новото се основава на последно усвоеното. Малките разлики в това кога децата развиват конкретно умение обикновено не са причина за безпокойство.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *